צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
משפט צבאי | דיני צבא | שימוש בלתי חוקי בנשק | שיבוש מהלכי משפט | תיק צבאי | בית דין צבאי | עורך דין צבאי
הדפסת עמוד זה

פרשה זו עוסקת במשפט צבאי שהתנהל כנגד חייל בשירות סדיר, בפני בית דין צבאי של מפקדת זרוע היבשה (מז"י).

 

כתב האישום המקורי שהוגש כנגד החייל לבית דין צבאי מחוזי, מחוז שיפוט זרוע היבשה

 • בעקבות חקירת מצ"ח, הגישה הפרקליטות הצבאית לבית הדין הצבאי כתב אישום המייחס לחייל את העבירות הפליליות הבאות:
  • שימוש בלתי חוקי בנשק בניגוד לסעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו – 1955.
  • שיבוש מהלכי משפט בניגוד לסעיף 244 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977.
 • באישום הראשון שבכתב האישום, נטען כי בעקבות עימות עם חיילים אחרים בפלוגה, הכניס הנאשם מחסנית מלאה בכדורים לנשקו מסוג M-16, דרך את הנשק, הסיט את הנצרה למצב "אוטומט" ותוך שהוא מאיים בצעקות כי יהרוג חייל אחר, צעד לכיוון אוהל המגורים של חבריו לפלוגה.
 • בהמשך, כך נטען בכתב האישום, ניסו שני חיילים אחרים להרגיע את הנאשם, ואף הצליחו להוציא את המחסנית מהנשק ולהחזיר את נצרת הנשק למצב "נצור" אולם לא לפני שהנאשם עצמו הספיק לחזור על פעולת העברת הנצרה למצב ירי פעמיים נוספות.
 • לשיטת הפרקליטות הצבאית (שקיבלה ביטוי בכתב האישום), לא נפלט כדור מבית הבליעה מאחר והמחסנית לא נתפסה לגמרי בבית המחסנית אולם הנאשם מצידו, כך נטען, עשה את כל פעולות ההכנה לביצוע ירי (הכנסת מחסנית מלאה בכדורים, דריכה והעברת הנצרה למצב ירי) וזאת תוך השמעת איומים ברצח.
 • לסיום אישום זה, טענה הפרקליטות הצבאית בכתב האישום כי גם לאחר שנלקח ממנו הנשק, חיפש הנאשם בתיקו מחסנית תוך שהוא חוזר ומאיים בצעקות כי ירצח את חבריו לפלוגה.
 • ביחס לאישום זה, ייחסה הפרקליטות הצבאית לנאשם עבירה של שימוש בלתי חוקי בנשק, ובשפת כתב האישום -  הפעלתו של הנשק ללא סמכות וללא נקיטת אמצעי זהירות.
 • ביחס להתנהלות המתוארת באישום הראשון, היה פתוח בפני הפרקליטות הצבאית להאשים את החייל גם בעבירה של איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין, אולם היא לא עשתה כן מתוך מחשבה כי עבירה פלילית זו "נבלעת" בתוך העבירה היותר חמורה של שימוש בלתי חוק בנשק בניגוד לסעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי.
 • באישום השני שבכתב האישום נטען כי הנאשם פעל בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בכך שבשתי הזדמנויות שונות ביקש מאחד העדים לאירוע המפורט באישום הראשון, לספר בחקירתו במצ"ח, כי המחסנית אותה הכניס לנשקו היתה ריקה.
 • בהתאמה לעובדות אלו, הואשם החייל באישום זה על ידי הפרקליטות הצבאית בעבירה של שיבוש מהלכי משפט, עבירה בניגוד לסעיף 244 לחוק העונשין.

הסדר הטעון שגיבש עורך דין צבאי גיא פלנטר עם הפרקליטות הצבאית

 • למשרדנו פנה החייל עם פתיחת משפטו הצבאי, לאחר שכבר נסתיימה חקירת מצ"ח (במסגרתה הודה בעיקרי הדברים) ולאחר שכבר הוגש כנגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי.
 • בהתאם למעשים המיוחסים לו בכתב האישום המקורי, להוראות חוק השיפוט הצבאי, הוראות חוק העונשין ומדיניות הענישה הנהוגה בבתי הדין הצבאיים, היה צפוי החייל למאסר של ממש, מאחורי סורג ובריח.
 • עורך דין צבאי גיא פלנטר, בעל אישור בלתי מסויג לשמש סניגור בבתי הדין הצבאיים, בא בדברים עם הפרקליטות הצבאית וגיבש הסדר טעון, שעיקריו כדלקמן:
  • יוגש כתב אישום מתוקן, ממנו ימחק כליל האישום השני, הנוגע לעבירה הפלילית של שיבוש הליכי משפט. העובדות שהינן בגדר עבירה של שיבוש מהלכי משפט יוזכרו חיצונית לכתב האישום, בפרטים הנוספים שיובאו בפני בית הדין הצבאי (הסכמה זו עם הפרקליטות הצבאית מנעה את הרשעתו של החייל בעבירה פלילית חמורה של שיבוש מהלכי משפט ובעקבות ההסכמה, לא נרשמה העבירה לחובתו של החייל במרשם הפלילי).
  • עובדות כתב האישום יתוקנו לקולא במספר עניינים; למשל, בכך שיובהר בעובדות כתב האישום, כי הנאשם הוא אשר מנע, במעשה מכוון, פליטת כדור - בכך שדאג שלא להכניס את המחסנית עד הסוף לבית המחסנית (כלומר שמנע במתכוון כל אפשרות לכניסת כדור לבית הבליעה ובפועל, דרך את הנשק "על ריק". עובדה זו השפיעה כמובן גם על עונשו של החייל).
  • הפרטים הנוספים שיובאו בהסכמה בפני בית הדין הצבאי יכללו שורה ארוכה של נסיבות לקולא (נסיבות שההגנה הצליחה להוכיח בפני הפרקליטות הצבאית), שיובאו בחשבון לענין העונש:
   • עובר לאירועים נשוא כתב האישום, הקניטו וקיללו 3 חיילים את הנאשם, תוך שאחד מהם קילל את אביו המנוח של החייל. במסגרת העימות שקדם למעשיו של הנאשם, השפריצו עליו שלושת החיילים מים והרטיבו את מכשיר הפלאפון שלו.
   • אחד מאותם החיילים אף לקח את נשקו ואיים להרביץ לנאשם בעזרת קת הנשק (הראשון אשר עשה שימוש לא חוקי בנשק היה דווקא המתלונן, וזאת תוך ביצוע עבירה פלילית של איומים).
   • בתום המקרה ניגש הנאשם אל חבריו והתנצל על מעשיו.
  • על בסיס עובדות כתב האישום המתוקן, נסיבות המקרה, בעיות ראיתיות בתיק, ונסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם יעתרו הצדדים לגזור על הנאשם עונש מוסכם של 50 ימי מאסר, שירוצו בדרך של עבודה צבאית ומאסר על תנאי.

גזר הדין של בית הדין הצבאי –  אימוץ הסדר הטעון והטלת עונש של עבודות צבאיות בלבד

 • בגזר דינו, עמד בית הדין הצבאי בין היתר על חומרת המקרה, באופן הבא:

"בבואנו לגזור את דינו של הנאשם, לא נוכל להתעלם מהחומרה הנודעת לעבירות נשק בכלל ולעבירה שתוצאתה עלולה הייתה להיות פגיעה בגופו של אדם, בפרט. ממעשים כאלו עלולות לצמוח תוצאות טרגיות וקטלניות".

 • יחד עם זאת, מצא בית הדין הצבאי לכבד את הסדר הטעון ובפסק דין שנתן ביום 29.3.09, גזר על החייל 50 ימי מאסר שירוצו בדרך של עבודה צבאית ומאסר על תנאי.
 • בכך הסתיים המשפט הצבאי מבלי שנגזר על החייל לרצות ולו יום אחד של מאסר של ממש.

תיק מז"י 495/08 בית הדין הצבאי המחוזי מחוז שיפוט מפקדת זרוע היבשה, בפני הרכב בראשות אב"ד, כבוד השופט הצבאי אל"מ ניר אבירם.

עורך דין צבאי גיא פלנטר

משפט צבאי | דיני צבא | עורך דין צבאי | חקירת מצ"ח | בית דין צבאי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף משפט צבאי | דיני צבא | שימוש בלתי חוקי בנשק | שיבוש מהלכי משפט | תיק צבאי | בית דין צבאי | עורך דין צבאי
Google+

תגיות (ביטויים בתחום):

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il