צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
שימוע בפרקליטות | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סגירת תיק פלילי | עבירות מחשב | חדירה לחומר מחשב שלא כדין | סעיף 4 חוק המחשבים | פגיעה בפרטיות | סעיף 2 חוק הגנת הפרטיות
הדפסת עמוד זה
 • פרשה זו עוסקת בקצין בצבא קבע, בוגר קורס פיקוד ומטה וקורס מפקדי גדודים בצה"ל, קצין מצטיין המיועד לתפקיד מפקד גדוד לוחמים בחיל רגלים.
 • כנגד הקצין נפתחה חקירה פלילית בחשד לעבירות של חדירה לחומר מחשב שלא כדין ופגיעה בפרטיות.
 • על פי החשד, ביצע הקצין שורה של עבירות מחשב וכן עבירה בניגוד לחוק הגנת הפרטיות בכך שחדר שלא כדין לתא דואר אלקטרוני, עיין שלא כדין בתכני הדוא"ל תוך פגיעה בפרטיות, שינה חלק מהתכנים ושינה את סיסמת הכניסה לתיבת הדוא"ל.
 • בתום החקירה הפלילית נאספו כנגד הקצין ראיות המקימות תשתית להגשת כתב אישום כנגדו בעבירות הבאות:
 • עבירות מחשב:
  • חדירה לחומר מחשב שלא כדין, בכך שנכנס לתיבת הדוא"ל שלא כדין. סעיף 4 לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 קובע כי מי שחודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו מאסר שלוש שנים.
  • חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת, בכך שנכנס לתיבת דוא"ל על מנת לבצע עבירה פלילית של פגיעה בפרטיות. סעיף 5 לחוק המחשבים קובע כי מי שמבצע חדירה לחומר מחשב שלא כדין, כדי לעבור עבירה על פי כל דין, דינו מאסר 5 שנים.
  • שיבוש או הפרעה לחומר מחשב, בכך שלאחר שנכנס לתיבת הדואר האלקטרוני שינה חלק מהתכנים וכן שינה את סיסמת הכניסה לתיבת הדוא"ל. סעיף 2 (2) לחוק המחשבים קובע כי מי שמוחק חומר מחשב שלא כדין, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו, דינו מאסר שלוש שנים.
 • עבירות פגיעה בפרטיות:
  • כאמור, מעשיו של הקצין נפלו גם בגדר עבירה פלילית בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
  • במסגרת ההגדרות של פגיעה בפרטיות, קובע סעיף 2(1) לחוק הגנת הפרטיות כי פגיעה בפרטיות הינה גם מעשה של:  "בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת ".
  • סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי פגיעה במזיד בפרטיות הזולת בדרך המתוארת לעיל מהווה עבירה פלילית, שדינה 5 שנות מאסר.
 • עם סיום החקירה הפלילית ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, אמורה הפרקליטות  לשלוח לחשוד בעבירה מסוג פשע הודעה על פיה, חומר החקירה הועבר לפרקליטות והחשוד רשאי, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, לפנות לפרקליטות בבקשה להימנע מהגשת כתב אישום.
 • במקרה הנדון כאן, עוד בטרם קיבל הקצין הודעה זו, פנה למשרדנו וביקש שנייצג אותו בהליכי שימוע מול פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי).
 • בשימוע שנערך בפני ממונה בפרקליטות, עו"ד רפי לוי והפרקליט האחראי על התיק מטעמה של הפרקליטות, עו"ד חיים ויסמונסקי, סגן בכיר א' לפרקליטת מחוז תל אביב, קיבלה הפרקליטות את עתירתו של עו"ד גיא פלנטר לסגור את התיק, בעילה של חוסר עניין לציבור.
 • למרות שנאספו במסגרת החקירה ראיות שהיוו תשתית מספיקה להעמדתו של הקצין לדין פלילי, קיבלה הפרקליטות את טעוני ההגנה שתמציתן - שמכלול נסיבות העניין אינו מצדיק העמדה לדין.
 • בסגירת התיק הפלילי, הסתיימה הפרשה ללא תוצאות פוגעניות כלפי הקצין.
 • בקובץ בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהודעת הפרקליטות בדבר גניזת תיק המשטרה. 

גיא פלנטר משרד עורכי דין

משפט פלילי | עורך דין פלילי | עו"ד פלילי

www.flanter-law.co.il

 
הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף שימוע בפרקליטות | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סגירת תיק פלילי | עבירות מחשב | חדירה לחומר מחשב שלא כדין | סעיף 4 חוק המחשבים | פגיעה בפרטיות | סעיף 2 חוק הגנת הפרטיות
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il