צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
שימוע בפרקליטות | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סגירת תיק פלילי | סטודנטית למשפטים שנחשדה בגניבה ממעסיק | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי
הדפסת עמוד זה
 • כנגד סטודנטית למשפטים נפתחה חקירה פלילית בחשד לגניבה במקום עבודתה. החקירה המשטרתית נפתחה בעקבות תלונה שהגיש כנגד הסטודנטית מעסיקה.
 • בעקבות הגשת התלונה נחקרה הסטודנטית במשטרה באזהרה, בחשד לעבירה של גניבה בידי עובד, בניגוד לסעיף 391 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
 • לצד העבירה של גניבה במקום העבודה (הנקראת בחוק העונשין: "גניבה בידי עובד") קבע המחוקק עונש מקסימלי חמור:
  • ברגיל, העונש המקסימלי שבית משפט רשאי לגזור על נאשם אשר הורשע בעבירה של גניבה, עומד על 3 שנות מאסר (בהתאם להוראות סעיף 384 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977).
  • בשל המימד של מעילה באמון המעסיק, קבע המחוקק עונש חמור יותר בעבירה של גניבה בידי עובד; סעיף 391 לחוק העונשין קובע, כי עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, עונשו המקסימלי – 7 שנות מאסר.
 • הסטודנטית נחקרה אם כן במשטרת ישראל בחשד לביצוע עבירת רכוש חמורה.
 • בתום חקירתה, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת לפרקליטות, על מנת שהפרקליטות תיבחן האם להגיש כתב אישום פלילי כנגד הסטודנטית.
 • בד בבד עם העברת חומר החקירה, קיבלה הסטודנטית מכתב שכותרתו: "הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נסוח משולב], התשמ"ב – 1982".
 • במכתב זה, ובהתאם להוראות סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, נמסרו לסטודנטית החשודה שני דברים מרכזיים:
  • תיק החקירה בו נחקרה כחשודה, הועבר לעיון הרשות התובעת, על מנת להחליט באם להגיש כתב אישום כנגדה.
  • בתוך 30 ימים מיום קבלת הודעה זו, זכותה לפנות בכתב לרשות התביעה בבקשה מנומקת, מדוע יש מקום להימנע מהגשת כתב אישום כנגדה (קרי: זכות שימוע).
 • עם קבלת ההודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, פנתה הסטודנטית למשרדנו, אשר ייצג אותה מול הפרקליטות בהליכי השימוע.
 • בינואר 2009 ובחלוף כחצי שנה מאז נחקרה באזהרה, מסרה פרקליטות מחוז ירושלים למשרדו של עו"ד גיא פלנטר בכתב, כי הפרקליטות החליטה לסגור את התיק בעילה של חוסר ראיות מספיקות.
 • משנסגר התיק, נפתח בפני הסטודנטית למשפטים לקבל תעודת יושר ולהתקבל בעתיד לשורות לשכת עורכי הדין.

  

גיא פלנטר משרד עורכי דין

משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף שימוע בפרקליטות | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סגירת תיק פלילי | סטודנטית למשפטים שנחשדה בגניבה ממעסיק | סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il