צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
שימוע בפרקליטות | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סגירת תיק פלילי | עבירות מין | מעשה מגונה בקטין | סעיף 348 ביחד עם סעיף 345 חוק העונשין | סעיף 60א חוק סדר הדין הפלילי
הדפסת עמוד זה
 • כנגד רב מוכר ומוערך בקהילה הציונית הדתית נפתחה חקירה פלילית בחשד לעבירה של מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 14, עבירה בניגוד לסעיף 348(א) בנסיבות סעיף 345(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
 • על פי החשד, ניצל הרב שיעורים שערך לנערים לקראת בר המצווה, כדי לבצע באחד הנערים מעשה מגונה.
 • סעיף 348(א) לחוק העונשין קובע עונש של 7 שנות מאסר לעושה מעשה מגונה באדם, באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) עד (5) לחוק העונשין.
 • עניינו של סעיף 345(א)(3) לחוק העונשין ביצוע עבירת מין בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים, אף אם המעשה המגונה נעשה בהסכמתו.
 • בשל חומרת העבירה של מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 14 שנים, ראה המחוקק להציב לצד עבירה זו עונש מזערי. סעיף 355 לחוק העונשין קובע כי במידה והורשע אדם בעבירה של מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 14, לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה (אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו). יתרה מכך, על פי מצוות המחוקק, עונש המאסר לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי.
 • משמע, במידה והיה מורשע בעבירה המיוחסת לו, היה צפוי הרב לעונש מאסר בפועל שנע בין שנה ו- 9 חודשי מאסר (העונש המזערי) ל- 7 שנות מאסר (העונש המקסימאלי).
 • בתום חקירת המשטרה, הועבר חומר החקירה מהרשות החוקרת לפרקליטות מחוז חיפה, תוך המלצה להעמיד את הרב לדין בגין עבירת המין בה נחשד.
 • בד בבד עם העברת חומר החקירה, קיבל הרב מכתב שכותרתו: "הודעה לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982", לפיו זכותו לפנות בכתב לרשות התביעה בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו.
 • במילים אחרות, בטרם החלטה סופית באם להגיש כנגדו כתב אישום לבית משפט, העניקה פרקליטות מחוז חיפה לרב זכות שימוע.
 • עם קבלת הודעת הפרקליטות לפי סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, פנה הרב לעו"ד גיא פלנטר, אשר ייצג אותו מול הפרקליטות בהליך השימוע.
 • בטרם עריכת השימוע ולפנים משורת הדין, העמידה הפרקליטות לעיון הסניגור את עיקרי חומר החקירה המשטרתי. כמו כן, נעתרה הפרקליטות לבקשתו של הסניגור לערוך שימוע בעל פה, במשרדי הפרקליטות.
 • לאחר קבלת עיקרי חומר החקירה, ניתוחו ואיסוף ראיות הגנה נערך שימוע בפרקליטות, בפני ממונה בכירה והפרקליטה המטפלת בתיק.
 • במסגרת השימוע, פרס עורך הדין גיא פלנטר ארוכות את טיעוניו על שום מה יש להימנע מהגשת כתב אישום כנגד הרב, ובין היתר ביקש לשכנע, על בסיס הראיות, כי יש לסגור את התיק בשל העדר סיכוי סביר להרשעה. 
 • בתאריך 14.7.11 הודיעה פרקליטות מחוז חיפה לעורך דין גיא פלנטר כי קיבלה את עמדתו וכי בעקבות השימוע ולאחר שקלול מכלול הנסיבות, הוחלט שלא להגיש כתב אישום כנגד הרב.
 • בהמשך, קיבל הרב הודעה בכתב ממשטרת ישראל לפיה החקירה בעניינו בחשד לעבירה של מעשה מגונה בקטין מתחת לגיל 14 נסתיימה והתיק נסגר על ידי פרקליטות מחוז חיפה בעילה שלא נמצאו ראיות מספיקות להעמידו לדין.
 • בכך תמה הפרשה, ללא שום תוצאות פוגעניות כלפי הרב.
 • יצוין כי בשל הטיפול הדיסקרטי של משרדנו בפרשה, בשום שלב לא נחשפו בתקשורת פרטים מזהים אודות הרב ולפיכך גם לא נפגע שמו הטוב.
 • להלן החלטת הפרקליטות שלא להגיש כתב אישום, בעקבות טעוני ההגנה בשימוע:
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת הפרקליטות, בעקבות השימוע שנערך, שלא להגיש כתב אישום וכן בהודעת משטרת ישראל בדבר סיום החקירה וסגירת התיק.

גיא פלנטר משרד ערוכי דין

משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף שימוע בפרקליטות | בקשה להימנע מהגשת כתב אישום | סגירת תיק פלילי | עבירות מין | מעשה מגונה בקטין | סעיף 348 ביחד עם סעיף 345 חוק העונשין | סעיף 60א חוק סדר הדין הפלילי
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il