צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
קבלת בקשה - עיכוב הליכים פליליים על ידי היועץ המשפטי לממשלה | הודתה באיומים ברצח כלפי הגרוש אולם היועמ"ש נעתר לבקשת עו"ד פלילי פלנטר והורה על עיכוב ההליכים המשפטיים
הדפסת עמוד זה
 • פרשה זו עוסקת באישה בסוף שנות ה- 30 שלה המתגוררת בחו"ל אשר הסתבכה לראשונה בחייה בפלילים. כנגד האישה הוגש כתב אישום לבית משפט השלום ברמלה המייחס לה עבירה של איומים, בניגוד לסעיף 192 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.
 • על פי הנטען בעובדות כתב האישום, בשיחת טלפון עם הגרוש שלה, איימה עליו איומי רצח באמרה: "עבריינים ישחטו אותך חכה שאני אגיע לארץ תראה עם מי אתה מתעסק" ובהמשך הוסיפה "ישרפו אותך בלינץ".
 • סעיף 192 לחוק העונשין, בו הואשמה בכתב האישום קובע כדלקמן:

192.איומים

"המאיים על אדם בכל דרך שהיא בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותו, בנכסיו, בשמו הטוב או בפרנסתו, שלו או של אדם אחר, בכוונה להפחיד את האדם או להקניטו, דינו - מאסר שלוש שנים".

 • כתב האישום נשען על תלונתו של הגרוש במשטרה, קלטת אודיאו שהגיש הגרוש למשטרה אשר הנציחה את האיומים והודאתה המלאה של האישה באיומים המיוחסים לה, במסגרת חקירתה באזהרה במשטרה.
 • למרות שבמועד ביצוע העבירה היו בני הזוג גרושים מזה שנים רבות, זכה המקרה לטיפול מחמיר מצד משטרת ישראל, במסגרת מאבקה במקרים של אלימות במשפחה (סעיף 382 בחוק העונשין מגדיר "בן משפחה" גם בן או בת זוג שהיו בני משפחה בעבר).
 • במועד הגשת כתב האישום כנגדה, היתה הנאשמת בעיצומם של הליכי קבלת אזרחות אמריקאית, במסגרתם בוחנים רשויות ההגירה בארה"ב את עברו הפלילי של כל מבקש אזרחות. במצב דברים זה, במידה ובית המשפט היה מרשיע אותה בעבירה הפלילית המיוחסת לה (עבירה אשר כאמור, הודתה בה במסגרת חקירתה במשטרה), לא רק ששמה היה מוכתם בפלילים; אף סיכוייה לקבל אזרחות אמריקאית היו נפגעים קשות.
 • לאחר הגשת כתב האישום, פנתה הנאשמת לעורך דין פלילי גיא פלנטר, אשר הגיש מטעמה בקשה בכתב ליועץ המשפטי לממשלה להשתמש בסמכותו לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי, ולהורות על עיכוב ההליכים הפליליים כנגדה.
 • על מהות סמכותו של היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים פליליים ואודות השיקולים המנחים אותו, ניתן לקרוא בהרחבה בדף - עיכוב הליכים פליליים ע"י היועץ המשפטי לממשלה.
 • עד להכרעה בבקשה לעיכוב ההליכים הפליליים, ובהסתמך על הסכמה שהושגה עם התביעה המשטרתית, דחה בית משפט השלום רמלה (כבוד השופטת רבקה גלט) את הדיון בתיק הפלילי.
 • על בסיס נימוקי הבקשה לעיכוב הליכים פליליים שהגיש עו"ד פלילי גיא פלנטר, נעתרה ביום 9.4.14 מנהלת המחלקה לעיכוב הליכים פליליים בפרקליטות המדינה (הגב' רחל מטר) לבקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים בתיק.
 • סעיף 231 (א) לחוק סדר הדין הפלילי קובע כדלקמן:

"בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט; הוגשה הודעה כאמור יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט".

 • בהחלטה מיום 16.4.14, לאור החלטת היועץ המשפטי לממשלה, הורה בית משפט השלום ברמלה (כבוד השופטת רבקה גלט) כי ההליכים המשפטיים כנגד הנאשמת יופסקו.
 • בכך הסתיים ההליך הפלילי שהתנהל כנגד הנאשמת ללא קביעה משפטית, האם ביצעה את העבירה הפלילית המיוחסת לה בכתב האישום, ללא רישום הרשעה פלילית לחובתה וכפועל יוצא – הוסר גם המכשול שעמד בדרכה לקבלת אזרחות זרה.
 • בקובץ ה- pdf הראשון בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד האישה (ללא פרטים מזהים כמובן), ובהחלטת מנהלת המחלקה לעיכוב הליכים בפרקליטות המדינה להיעתר לבקשתו של עורך דין פלילי גיא פלנטר ולעכב את ההליכים המשפטיים בתיק הפלילי.
 • בקובץ pdf השני בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטת כבוד השופטת רבקה גלט להפסיק את ההליכים כנגד הנאשמת, לאור החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה לעכב את ההליכים (שוב, ללא פרטים מזהים).

תיק פלילי 15617-12-13 בפני כבוד השופטת רבקה גלט, בית משפט השלום רמלה.

 

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | עיכוב הליכים פליליים ע"י היועץ המשפטי לממשלה | עורך דין פלילי במרכז

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף קבלת בקשה - עיכוב הליכים פליליים על ידי היועץ המשפטי לממשלה | הודתה באיומים ברצח כלפי הגרוש אולם היועמ"ש נעתר לבקשת עו"ד פלילי פלנטר והורה על עיכוב ההליכים המשפטיים קובץ מצורף קבלת בקשה - עיכוב הליכים פליליים על ידי היועץ המשפטי לממשלה | הודתה באיומים ברצח כלפי הגרוש אולם היועמ"ש נעתר לבקשת עו"ד פלילי פלנטר והורה על עיכוב ההליכים המשפטיים
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il