צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
סיום הליך פלילי ללא הרשעה | עובד רשות מקומית | עבירות מין | החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין | סעיף 214 חוק העונשין | עו"ד פלילי
הדפסת עמוד זה

פתיחת חקירה פלילית בעקבות מידע שהתקבל מהאינטרפול – חשד להחזקה ולהפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין

 • כנגד עובד רשות מקומית ממרכז הארץ נפתחה חקירה פלילית בחשד להחזקה של תכני פדופיליה שהוריד מהאינטרנט (תמונות וסרטים) ובחשד כי הפיץ באינטרנט את התכנים האסורים.
 • חקירה פלילית זו החלה בעקבות מידע מוצלב שהתקבל במשטרת ישראל, הן מאינטרפול גרמניה והן מאינטרפול ספרד, על פיו בהזדמנויות שונות, בוצעה הורדה מהאינטרנט של תכנים אסורים לכתובת ה- I.P. הרשומה על שם האיש, וזאת באמצעות תוכנת שיתוף קבצים בשם אימיול - eMule.
 • תכני פדופיליה נקראים בחוק העונשין, תשל"ז - 1977:  " פרסום תועבה ובו דמותו של קטין ".
 • עם פתיחת החקירה הפלילית, נחשד האיש על ידי משטרת ישראל בעבירות הפליליות הבאות:
  • החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, בניגוד לסעיף 214 (ב3) לחוק העונשין. בהתאם להוראות סעיף זה, המחזיק ברשותו פרסום תועבה ובו דמותו של קטין דינו- מאסר שנה; "מחזיק" = למעט המחזיק באקראי ובתום לב.
  • הפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, עבירה בניגוד לסעיף 214 (ב) לחוק העונשין. על פי סעיף זה, המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, לרבות הדמיית קטין או ציור של קטין, דינו - מאסר חמש שנים.

כתב האישום שהוגש על ידי הפרקליטות והשלכות הרשעה פלילית בעבירה של החזקת פרסום תועבה על עתידו התעסוקתי של הנאשם

 • בסופו של יום, נמנעה הפרקליטות מלהאשים את האיש בעבירה היותר חמורה של הפצת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין, ולנוכח הראיות שנאספו לחובתו בחקירה, הסתפקה בהגשת כתב אישום המייחס לו עבירה של החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין בלבד.
 • על השלכותיה הפוגעניות של הרשעה פלילית בכלל – ראו בעמוד: אי הרשעה | ביטול הרשעה | סיום הליך פלילי ללא הרשעה.
 • במקרה הנדון, בשים לב לכך שהנאשם הועסק כמנהל מרכז נוער באחת העיריות במרכז הארץ, הרשעתו בעבירה של החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין היתה עשויה להוביל לפיטוריו:
 • ראשית, סעיף 9(6) לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), תשל"ח – 1978 קובע כי עובד רשות מקומית אשר הורשע בעבירה שיש עמה קלון - אשם בעבירת משמעת. סעיף 17 לאותו חוק מסמיך את בית הדין למשמעת של הרשות המקומית להורות על פיטוריו של עובד שנמצא אשם בעבירת משמעת.
 • מעבר לכך, חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א – 2001 קובע מגבלות על העסקת אדם שהורשע בפלילים, בין היתר בעבירה בה עסקינן, במוסדות בהם שוהים קטינים.

הסדר הטעון שגיבש עורך דין פלילי גיא פלנטר עם הפרקליטות – תיקונים מרחיקי לכת בכתב האישום וסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה

 • בהתחשב בכך שבידי הפרקליטות היו מספיק ראיות להרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו ובשים לב לפגיעה הקשה של הרשעה פלילית בעתידו התעסוקתי של הנאשם, היה ויורשע, הציבה ההגנה שתי מטרות בייצוגו המשפטי של נאשם זה:
  • המטרה הראשונה (אשר באה לשרת ולהניח תשתית למטרה השניה): תיקון עובדות כתב האישום במסגרת הסדר טעון והפחתת חומרתן באופן משמעותי;
  • המטרה השניה: סיום ההליך הפלילי באי הרשעה, באופן שלא תירשם הרשעה פלילית לחובתו של הנאשם במירשם הפלילי.
 • כפי שנראה מייד בהמשך, שתי המטרות הושגו במלואן. בטבלה שלהלן ניתן לראות את התיקונים שנערכו במסגרת הסדר הטעון בכתב האישום:

הסעיף

כתב האישום מקורי

כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טעון

1

במהלך השנים 2008-2009 או בסמוך לכך, החזיק הנאשם בביתו, על גבי דיסק חיצוני קשיח בשבעה עשר קבצים של סרטים בעלי תוכן פדופילי.

בתאריך 19.8.09 או בסמוך לכך, החזיק הנאשם בביתו, על גבי דיסק חיצוני קשיח בשבעה עשר קבצים של סרטים בעלי תוכן פדופילי.

2

בסרטונים, נצפו בין היתר, קטינים המופיעים בערום מלא או חלקי, כשהם מקיימים יחסי מין מלאים בינם לבין עצמם, וסרטונים אחרים בהם נראו קטינים בעירום בגילאי 5-14 מקיימים אקטים מיניים ובהם יחסי מין מלאים עם בגירים.

בסרטונים, נצפו בין היתר, קטינים המופיעים בערום מלא או חלקי, כשהם מקיימים יחסי מין מלאים בינם לבין עצמם, וסרטונים אחרים בהם נראו קטינים בעירום בגילאי 5-14 מקיימים אקטים מיניים ובהם יחסי מין מלאים עם בגירים. (להלן: "הקבצים"). הקבצים הורדו על ידי הנאשם יחד עם קבצי פורנו שהחזקתם אינה אסורה. משהבחין הנאשם בקבצים ניסה למחקם, אך לא וידא באופן סופי כי הקבצים אכן נמחקו.

3

את הסרטים הוריד הנאשם מהאינטנרט למחשבו באמצעות תוכנת שיתוף קבצים באינטנרט, ולאחר מכן העביר אותם לדיסק חיצוני.

את הסרטים הוריד הנאשם מהאינטנרט למחשבו באמצעות תוכנת שיתוף קבצים באינטנרט, ולאחר מכן העביר אותם לדיסק חיצוני.

4

במעשיו המתוארים לעיל, החזיק הנאשם ברשותו חומר תועבה ובו דמותו של קטין, שלא באקראי ובתום לב.

במעשיו המתוארים לעיל, החזיק הנאשם ברשותו חומר תועבה ובו דמותו של קטין, שלא באקראי ובתום לב.

 
 • על בסיס חומר הראיות, שיכנע עו"ד פלילי גיא פלנטר את הפרקליטות לתקן במסגרת הסדר טעון את כתב האישום, כאמור בעמודה השמאלית לעיל. בהסכמתה לתקן את כתב האישום באופן זה, קיבלה הפרקליטות את גרסת ההגנה לפיה, ההחזקה בוצעה ביום מסוים ולא כנטען במקור, במהלך תקופה של שנתיים, וחשוב מכך - שהקבצים האסורים הורדו מהאינטנרט באקראי ובתום לב, הנאשם אף ניסה למחקם וכל כשלונו של הנאשם מצטמצם למחדל, שלא וידא באופן סופי כי הקבצים נמחקו.
 • תשתית עובדתית מוסכמת זו, שקיבלה ביטוי בכתב האישום המתוקן, סללה גם את הדרך לאי הרשעתו של הנאשם.
 • באופן נדיר למדי, למרות מדיניותה העקבית והעקרונית של הפרקליטות לעתור להרשעה במקרים מסוג זה, בהתחשב במכלול הנסיבות ועל בסיס תסקיר חיובי שנתקבל אודות הנאשם משירות המבחן, הסכימה הפרקליטות לעתור במשותף עם ההגנה לסיום ההליך הפלילי ללא הרשעה, תוך חיוב הנאשם לבצע 150 שעות שירות לתועלת הציבור (של"צ).

בית המשפט מאמץ את הסדר הטעון ומסיים את ההליך הפלילי באי הרשעה

 • בית משפט השלום בפתח תקווה (כבוד השופט עמי קובו) מצא את הסדר הטעון סביר ומאוזן ועל כן הורה לכבדו לסיים את ההליך הפלילי באי הרשעת הנאשם בדין ובצו של"צ בהיקף של 150 שעות.
 • את סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה נימק בית המשפט בטעמים הבאים:
  • מדובר במקרה שבו מידת האשם של הנאשם נמצאת ברף הנמוך של העבירה וזאת לאור העובדה שהנאשם אכן ניסה למחוק את הקבצים משהבחין בהם, אך לא וידא באופן סופי כי הקבצים נמחקו.
  • העדר כל עבר פלילי קודם;
  • המלצת שירות המבחן לסיים את ההליך באי הרשעה;
  • הרשעה בדין תפגע באופן בלתי מידתי בנאשם ובפרט בהמשך העסקתו.
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב האישום המקורי שהוגש כנגד הנאשם, כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר הטעון והחלטת בית משפט השלום בפתח תקווה (כבוד השופט עמי קובו) לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה (והכל ללא פרטים מזהים של הנאשם).
 • לדוגמאות למקרים נוספים בהם הוביל ייצוג משפטי מטעם משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר לסיום ההליך ללא הרשעה ניתן לעיין בעמודים הבאים: הימנעות מהרשעה פלילית , ללא הרשעה וכן - ביטול הרשעה פלילית.

תיק פלילי 37327-01-13, בית משפט השלום פתח תקווה , בפני כבוד השופט עמי קובו. 

משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | סיום הליך פלילי ללא הרשעה | החזקת פרסום תועבה

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף סיום הליך פלילי ללא הרשעה | עובד רשות מקומית | עבירות מין | החזקת פרסום תועבה ובו דמותו של קטין | סעיף 214 חוק העונשין | עו"ד פלילי
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il