צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
ביטול כתב אישום המייחס גניבה בדיוטי פרי + סגירת התיק הפלילי בעילת חוסר אשמה | בוטל כתב אישום כנגד מנכ"ל חב' הייטק אשר הואשם בגניבה בדיוטי פרי של סיגרים בשווי 859$.
הדפסת עמוד זה

תמצית הפרשה

  • כנגד מנכ"ל חברת הייטק הוגש כתב אישום המייחס לו גניבה של סיגרים בדיוטי פרי, בשווי של 859$. עוד בטרם התבקש המנכ"ל לתת מענה לכתב האישום, טוהר שמו לחלוטין. התביעה המשטרתית חזרה בה מכתב האישום תוך הצהרה כי התיק ייסגר בעילת חוסר אשמה פלילית (ובכך יימחק רישומו מרישומי המשטרה).

ביטול כתב אישום המייחס גניבה בדיוטי פרי + סגירת התיק הפלילי בעילת חוסר אשמה

כתב האישום שהוגש כנגד מנכ"ל חברת הייטק המייחס לו גניבה בדיוטי פרי

  • כנגד מנכ"ל חב' הייטק הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של גניבה, בניגוד לסעיף 384 לחוק העונשין.
  • על פי הנטען בכתב האישום, בעת שערך קניות בדיוטי פרי בנמל התעופה בן גוריון, גנב קופסת סיגרים בשווי 859$ באופן הבא:
  • בהגיעו לקופה, הניח בדלפק הקופה את המוצרים אותם ביקש לקנות, כאשר במתכוון נמנע מלהניח על הדלפק את קופסת הסיגרים, כאשר בעגלת הקניות נותר תיק גדול באמצעותו הסתיר את קופסת הסיגרים.
  • על הסיגרים לא שילם, ובהמשך, בסמוך ליציאה מהחנות בדיוטי פרי, הוציא מן עגלת הקניות את קופסת הסיגרים, הניח את הקופסה בתוך אחת מן השקיות של המוצרים שרכש ויצא מהחנות.
  • במעשים המתוארים לעיל, כך נטען, נטל ונשא דבר בלי הסכמת הבעלים, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעליו שלילת קבע.
  • במעמד היציאה מהחנות, נדרש המנכ"ל על ידי בודק ביטחוני להציג קבלה בגין הרכישות שביצע בדיוטי פרי, ומשהוברר על פי הקבלה שברשותו כי לא שילם על הסיגרים, עוכב על ידי המשטרה ובתוך כך הפסיד את הטיסה שהיה אמור לעלות עליה.
  • בחקירתו, לא הועילו למנכ"ל הכחשותיו כי לא שילם על הסיגרים בשוגג ובתום לב ובהמשך הוגש כנגדו כתב אישום המייחס לו עבירה של גניבה.

קצת על העבירה אשר בה הואשם הנאשם – גניבה, בניגוד לסעיף 384 לחוק העונשין

"גניבה – מהי

383. (א)  אדם גונב דבר אם הוא –

(1)   נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע;

(2)   בהיותו מחזיק כדין דבר הניתן להיגנב, בפקדון או בבעלות חלקית, הוא שולח יד בו במרמה לשימושו שלו או של אחר שאינו בעל הדבר.

          (ב)  לענין גניבה לפי סעיף קטן (א) אין נפקא מינה שהנוטל או השולח יד הוא חבר דירקטוריון או נושא משרה בתאגיד שהדבר שייך לו, ובלבד ששאר הנסיבות מצטרפות כדי גניבה.

          (ג)   לענין גניבה –

(1)   "נטילה" - לרבות השגת החזקה –

(א)   בתחבולה;

(ב)   בהפחדה;

(ג)    בטעות הבעל ובידיעת הנוטל שההחזקה הושגה כך;

(ד)   במציאה, אם בזמן המציאה מניח המוצא שאפשר באמצעים סבירים לגלות את הבעל;

(2)   "נשיאה" - לרבות הסרת דבר ממקומו, ובדבר המחובר - הסרתו לאחר ניתוקו הגמור;

(3)   "בעלות" - לרבות בעלות חלקית, החזקה, זכות החזקה או שליטה;

(4)   "דבר הניתן להיגנב" - דבר בעל ערך שהוא נכסו של אדם, ובמחובר למקרקעין - לאחר ניתוקו מהם.

דין הגונב

384. הגונב, דינו - מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע לגניבה עונש אחר מחמת נסיבותיה או מחמת טיבו של הדבר שנגנב".

ביטול כתב האישום על ידי בית משפט השלום בראשון לציון וסגירת התיק בעילה של חוסר אשמה פלילית

תיק פלילי xxxxx-05-16 בבית משפט השלום בראשון לציון לפני כב' השופטת שרית זמיר. את הנאשם ייצג בתיק זה עו"ד פלילי גיא פלנטר.

 

ביטול כתב אישום גניבה בדיוטי פרי סגירת תיק בהעדר אשמה פלילית by גיא פלנטר משרד עורכי דין פלילי צבאי משמעתי on Scribd

לקריאה נוספת:

גיא פלנטר - משרד עורכי דין פלילי

משפט פלילי | ביטול כתב אישום | עבירות רכוש | גניבה |
סגירת תיק פלילי בעילת חוסר אשמה פלילית | עורך דין פלילי במרכז

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il