צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | עבירות סמים | החזקת סמים שלא לצריכה עצמית | עורך דין פלילי
הדפסת עמוד זה
 • בעמוד זה נציג דוגמא למקרה בו טיפלנו, במסגרתו הצלחנו לשכנע את משטרת ישראל למחוק רישום משטרתי הנוגע לעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.
 • הלקוח במקרה זה הינו אזרח מן השורה, איש תוכנה מתל אביב המועסק בחברה מובילה בתחום התוכנה, אשר שוטרים תפסו בהחזקתו חומר חשוד כסם מריחואנה במשקל 65.59 ברוטו.
 • בעקבות תפיסת הסמים ברשותו, נפתחה כנגדו חקירה פלילית בחשד לעבירה של החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7(א) + 7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) תשל"ג – 1973 (עבירה מסוג פשע).
 • בסופו של יום, מסיבות כאלה ואחרות, לא הוגש כנגד האיש כתב אישום, והתיק המשטרתי נסגר בעילה, שנסיבות העניין לא מצדיקות המשך חקירה / העמדה לדין: אין עניין לציבור.
 • מאחר ותיק החקירה לא נסגר בעילה של חוסר אשמה, נותר רישום משטרתי אודות התיק, ברשימת התיקים הסגורים המנוהלת ע"י משטרת ישראל.
 • מאגר משטרתי זה כולל מידע אודות זהותו של החשוד, העבירה הפלילית בגינה נפתח התיק המשטרתי (במקרה הנוכחי, החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית), תאריך ביצוע העבירה לכאורה, פרטים אודות היחידה החוקרת, מספר התיק ברישומי המשטרה, מועד סגירת התיק ועילת סגירת התיק (במקרה הנוכחי, חוסר עניין לציבור).
 • תיק שנסגר בעילה של "חוסר ענין לציבור" - לא רק שנותר ברישומי המשטרה, אלא אף מכתים את שמו של החשוד במעין אמירה, שלא רק שהוא לא חף מהעבירה המיוחסת לו (אחרת היה נסגר התיק בעילה של חוסר אשמה), אלא אף נאספו מספיק ראיות להעמדתו לדין (אחרת היה נסגר התיק בעילה של חוסר ראיות), אולם בסופו של יום הוחלט "שלא להטריד" ערכאה פלילית בענין זה.
 • לימים, ביקש האיש לפעול למחיקת הרישום המשטרתי:
  • במישור העקרוני, ביקש האיש להסיר את אותו "כתם" על שמו הטוב שהונצח ברישומי המשטרה, על מנת לסכל מראש כל אפשרות שהרישום יפגע בו בעתיד.
  • במישור הקונקרטי, עשוי היה הרישום המשטרתי לפגוע בעתידו המקצועי; החברה אשר בה הועסק עמדה לספק תוכנות לגופים ממלכתיים רגישים ולצה"ל, והרישום המשטרתי היה עשוי לפגוע בסיווג הביטחוני שלו, ולפסול אותו מלעסוק בתחום המומחיות שלו.
 • לפיכך, שכר האיש את שרותיו של עורך דין פלילי גיא פלנטר, על מנת לפעול לביטול הרישום המשטרתי של התיק הסגור.
 • במענה לבקשתו של עו"ד גיא פלנטר, השיבה עופרה בן-דוד, רפ"ק, ראש חוליית ביטול רישום במשטרת ישראל, כי ראש אגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל נעתר לבקשה ואישר ביטול רישום התיק המשטרתי.
 • משנתקבלה הבקשה למחיקת רישום משטרתי, בוטל הרישום וטוהר שמו של האיש.
 • למידע נוסף אודות מחיקת רישום משטרתי מרישומי המשטרה ראו כאן.
 • בקובץ PDF בהמשך עמוד זה ניתן לראות 3 מסמכים הנוגעים לפרשה, ללא פרטים מזהים אודות הלקוח:
  • התדפיס המשטרתי המקורי, הכולל את הרישום המשטרתי בגין עבירה של החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית, שם נרשם כי תיק החקירה נסגר בעילה חוסר ענין לציבור.
  • ההודעה בדבר ביטול הרישום המשטרתי, חתומה ע"י רפ"ק עפרה בן-דוד, ראש חוליית ביטול רישום במדור מידע פלילי, חטיבת החקירות, האגף לחקירות ולמודיעין במטה הארצי של משטרת ישראל.
  • תדפיס משטרתי עדכני, שנתקבל מרפ"ק עפרה בן-דוד, בו ניתן לראות שהרישום המשטרתי נמחק.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | מחיקת עבר פלילי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | עבירות סמים | החזקת סמים שלא לצריכה עצמית | עורך דין פלילי
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il