צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
ביטול רישום משטרתי - 3 תיקי משטרה סגורים | שינוי עילת סגירה- חוסר אשמה | חבלה במזיד ברכב | מחיקת רישום משטרתי | גניבה
הדפסת עמוד זה

תמצית הפרשה – ביטול 3 תיקים סגורים ברישום המשטרתי

 • פרשה זו עוסקת בעובד ציבור המועסק באחד מרשויות האכיפה, אשר קידומו במסגרת השירות הציבורי נבלם בשל 3 תיקי חקירה סגורים שהיו רשומים על שמו ברישומיה הפנימיים של המשטרה.
 • טיפול משפטי מקצועי של משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר הוביל למחיקת התיקים הסגורים מהרישום המשטרתי, לטיהור שמו, וכפועל יוצא - להסרת כל מגבלה על קידומו בשירות הציבורי.

על התיקים הסגורים ברישום המשטרתי שנזקפו לחובותו של עובד הציבור

 • מחיקת התיקים הסגורים ברישום המשטרתי במקרה זה היתה מאתגרת במיוחד:
  • ראשית, בשל כמות הרישומים במאגר המידע הפלילי; לחובותו של לקוח זה עמדו 3 רישומים משטרתיים שונים;
  • מעבר לכך, אחד מהרישומים המשטרתיים עסק בתיק חקירה חדש יחסית (הלקוח פנה למשרדנו למחיקת הרישום המשטרתי כשנה ו- 9 חודשים בלבד לאחר סגירת תיק זה);
  • ולבסוף, מהות העבירות בהן נחשד הלקוח בתיקים הסגורים ומידת חומרתן הקשו אף הם על מחיקת הרישומים המשטרתיים; אחד מתיקי החקירה עסק בעבירה מסוג פשע – חבלה במזיד ברכב (עבירה שדינה המקסימלי 4 שנות מאסר) בעוד שני תיקים אחרים אמנם עסקו בעבירות מסוג עוון – גניבה (עבירה שדינה המקסימלי 3 שנות מאסר) אולם במהותן הצביעו על חוסר יושר ומרמה, מה גם שהיה מדובר בשני מקרים שונים בהם נפל על הלקוח חשד כי שלח ידו ברכושם של אחרים. אחד מתיקי החקירה אף נסגר בזמנו בעילת סגירה פוגענית יחסית (חוסר ראיות, שפירושה – כי נותר ספק בחפותו של החשוד) כך שעל פני הדברים, התקיים אינטרס ציבורי בשמירת הרישומים המשטרתיים ולא במחיקתם.
 • ואלו שלושת התיקים הסגורים שנמחקו מהרישום המשטרתי כתוצאה מהטיפול המשפטי שהעניק משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר ללקוח:
  • תיק חקירה משטרתי של משרד אח"מ אשקלון לכיש העוסק בחשד לעבירה של חבלה במזיד ברכב, בניגוד לסעיף 413ה לחוק העונשין, תשל"ז - 1977. הלקוח נחשד כי ביצע עבירה זו בין התאריכים 10.12.10 ל- 26.10.10 והתיק נסגר ביום 18.1.2011 בעילה של חוסר ראיות.
  • תיק חקירה משטרתי של תחנת אשקלון העוסק בחשד לעבירה של גניבה, בניגוד לסעיף 384 לחוק העונשין. הלקוח נחשד כי ביצע עבירה זו בתאריך 18.9.99 והתיק נסגר ביום 1.12.99 בעילה של חוסר עניין לציבור.
  • תיק חקירה משטרתי של תחנת ראשון לציון שפלה, אף הוא עוסק בחשד לעבירה של גניבה, הפעם בתאריך 24.10.1998. תיק זה נסגר בתאריך 1.11.98 בעילה של חוסר עניין לציבור.
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בתדפיס  " רישום משטרתי – תיקים סגורים " של הלקוח, הכולל את שלושת הרישומים המשטרתיים שבסופו של יום נמחקו בעקבות הטיפול המשפטי של משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר (ללא פרטים מזהים של הלקוח כמובן).

מחיקת / ביטול רישום משטרתי באמצעות שינוי עילת סגירת תיק החקירה לעילה של חוסר אשמה

 • במקרה זה, בשל כמות הרישומים המשטרתיים הגדולה יחסית והעובדה שאחד התיקים (זה העוסק בחשד לחבלה במזיד ברכב) הינו רישום משטרתי חדש יחסית, הנוגע לעבירה חמורה יחסית, ואשר נסגר תוך הטלת ספק בחפותו של הלקוח, בחר עו"ד פלנטר לטפל במחיקת הרישומים המשטרתיים באופן מדורג.
 • תחילה טיפל עו"ד פלנטר במחיקת הרישום המשטרתי העוסק בחשד לחבלה במזיד ברכב שנסגר ב- 2011 בעילה של חוסר ראיות. המסלול היחיד למחיקתו של רישום משטרתי זה היה להסב את עילת סגירת תיק החקירה לחוסר אשמה, שכן תיק פלילי שנסגר מחוסר אשמה נמחק מרישומיה הפנימיים של המשטרה.
 • הקושי בשינוי עילת סגירת תיק החקירה מחוסר ראיות לחוסר אשמה – שעל החשוד לשכנע (על בסיס ראיות) שלא נותר ספק בחפותו.
 • בשורה של פסקי דין אימץ בית המשפט העליון את המבחן לפיו, כאשר הראיות הקיימות משאירות ספק סביר בחפותו של החשוד, יש הצדקה לסגור את התיק "מחוסר ראיות" ולא "מחוסר אשמה" (ראו למשל בעניין זה: בג"צ 1993/03, התנועה למען איכות השלטון נ' ראש הממשלה, תק-על 2003(3), 1982, עמ' 2032; בג"צ 4539/92, קבלרו נ' היועץ המשפטי, פ"ד נ(3) עמ' 50, 54-55).
 • נוכח מבחן זה, פעל משרדנו לשכנע את הגורם המוסמך, כי לא נותר ספק בחפותו של אותו עובד ציבור, ולפיכך, יש לשנות את עילת סגירת התיק ל"חוסר אשמה".
 • לצורך כך, קיבל משרדנו ממשטרת ישראל את מלוא חומר החקירה בתיק זה, ניתח אותו, אסף ראיות הגנה והגיש בקשה מנומקת לשינוי עילת הסגירה ל"חוסר אשמה", וכפועל יוצא – למחיקת הרישום המשטרתי של תיק זה.
 • משטרת ישראל התייחסה לבקשתינו כערעור על עילת סגירת התיק ולאחר עיון מחודש בתיק ובבקשתינו החליט ראש לשכת חקירות לכיש להיענות לבקשתו של עו"ד פלילי גיא פלנטר ולשנות את עילת הסגירה ל"אין אשמה פלילית".
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בהחלטתו של רל"ח לכיש להיענות לבקשתינו ולשנות את עילת הסגירה של התיק המשטרתי לחוסר אשמה.

ביטול הרישום המשטרתי של 2 תיקי חקירה סגורים על ידי משטרת ישראל

 • משנמחק הרישום המשטרתי העדכני יחסית, בעבירה החמורה ביותר אשר בה נחשד הלקוח, עבר משרדנו לטפל בשני הרישומים המשטרתיים הישנים יותר שנותרו ברישום המשטרתי - בחשד לעבירות גניבה ב- 1998 ו- 1999, תיקים אשר נסגרו בעילה של העדר עניין לציבור.
 • בתאריך 16.6.13 פנה עו"ד פלילי גיא פלנטר לגורם המוסמך בבקשה לביטול הרישום המשטרתי בשני התיקים וכבר ביום 24.7.13 נתקבלה תשובה מרב פקד עופרה בן-דוד, ראש חוליית ביטול רישום לפיה הוחלט על ידי הגורמים המוסמכים על פי חוק (ראש אגף החקירות והמודיעין או ראש מדור מידע פלילי) לבטל את הרישומים המשטרתיים (תיקים סגורים) שעל שמו של הלקוח.
 • באדיבותה, הבהירה רפ"ק עופרה בן דוד במסגרת תשובתה' כי במידה והוחלט לבטל רישומים משטרתיים, הם לא יופיעו עוד, ומידע על רישומים אלה, לא יועבר גם לגורמים הזכאים לקבל מידע על תיקים סגורים.
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בתשובת רפ"ק עופרה בן דוד בדבר ביטול הרישום המשטרתי.

סוף דבר - כל הרישומים המשטרתיים בגין תיקים סגורים נימחקו

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי |
שינוי עילת סגירה תיק משטרה | חוסר אשמה | מחיקת עבר פלילי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף ביטול רישום משטרתי - 3 תיקי משטרה סגורים | שינוי עילת סגירה- חוסר אשמה | חבלה במזיד ברכב | מחיקת רישום משטרתי | גניבה
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il