צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
ביטול רישום משטרתי - תיק סגור | מתמחה בעריכת דין שנחשדה בסיכון אדם בנתיב תחבורה | קבלת בקשה - מחיקת רישום משטרתי | עורך דין פלילי
הדפסת עמוד זה
 • פרשה זו עוסקת בעובדת מדינה, אשר הועסקה כמתמחה בעריכת דין באחת מרשויות האכיפה בשירות המדינה. בעברה של הלקוחה שירות צבאי כקצינה בצבא קבע ובמסגרת שירותה הצבאי אף נבחרה לקצינה מצטיינת.
 • עם שיחרורה מצה"ל, סיימה תואר משולב במשפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה ובמועד הגשת הבקשה לביטול הרישום המשטרתי הועסקה כאמור כמתמחה בעריכת דין, באחת מזרועות האכיפה.
 • מטעמים מובנים, לא נכנס כאן לפרטי התלונה שהוגשה בזמנו למשטרה כנגד הלקוחה ונסתפק בכך שנציין כי בעקבות התלונה, נחקרה הלקוחה בחשד לעבירה פלילית של סיכון בטיחותי של נוסע, עבירה לפי סעיף 332(5) לחוק העונשין, תשל"ז –1977 (סיכון אדם בנתיב תחבורה), אולם בהמשך, נגנז התיק בעילה של חוסר ראיות.
 • לאחר סגירת התיק, רישום אודות העבירה, מועד העבירה, מועד סגירת התיק ועילת סגירת התיק נותר ברישום המשטרתי – תיקים סגורים. לפרטים נוספים בנושא ראו – רישום משטרתי – מהותו.
 •  קיומו של הרישום המשטרתי פגע בלקוחה במספר מישורים בחייה; במישור העקרוני, ככל תיק שנסגר בעילה של "חוסר ראיות" ונותר ברישומי המשטרה, גם רישומו של התיק בו עסקינן הכתים במשך שנים רבות את שמה של הלקוחה במעין אמירה כי אמנם לא קם סיכוי סביר להרשעתה בדין אך נאספו די ראיות המשאירות ספק בחפותה. לפרטים נוספים בנושא ראו – עילות לגניזת תיקי חקירה.
 • גם במישור המעשי, פגע הרישום המשטרתי בלקוחה; עם סיום ההתמחות ומעבר בחינות לשכת עורכי הדין, ביקשה הלקוחה להשתלב בעבודה באחד ממשרדי הממשלה או בגופי ביטחון (משטרה, שב"כ וכו') וזאת כעורכת דין מן המניין.
 • כידוע, השירות הציבורי, ובפרט גופי הביטחון, בוחרים בקפידה את העובדים המיועדים, כך שכבר בשלבים המקדימים נבחן עברם של המועמדים (גם בהקשר לקביעת התאמה וסיווג ביטחוני), והרישום המשטרתי עשוי לפגוע בסיכויי המועמדים להשתלב במשרות רגישות.
 • גם במגזר הפרטי קיים חשש כי הרישום המשטרתי יעמוד לרועץ ויחסום את דרכם של מועמדים, שעה שחרף כל הניסיונות להילחם בתופעה ממשיכים מעסיקים פרטיים רבים לדרוש, שלא כחוק, (ולעתים אף ביצירתיות רבה) ממועמדים לעבודה להצהיר בין היתר על חקירות עבר, תיקים סגורים או פתוחים. לפרטים נוספים בנושא זה ראו – רישום משטרתי – השלכותיו הפוגעניות.    
 • תחילה הגישה הלקוחה בקשה בעצמה לביטול הרישום המשטרתי, אולם מאחר ובקשתה לא נערכה באופן מקצועי, לא היתה מנומקת דיה, לא עוגנה באסמכתאות ולא התייחסה לחומר הראיות ("כלים משפטיים" שלא עמדו לרשותה, בהעדר מומחיות בתחום) ומפאת החשיבות הרבה שבדבר בעבורה, פנתה הלקוחה למשרד עו"ד פלילי גיא פלנטר להגיש מטעמה בקשה לביטול הרישום המשטרתי.
 • בבקשה לביטול הרישום המשטרתי אשר הוגשה ע"י משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר נימקנו בהרחבה על שום מה עניינה של הלקוחה עונה על כל אמות המידה שנקבעו לביטול רישום משטרתי.
 • ביום 1.7.14 השיבה רפ"ק עופרה בן-דוד, ראש חוליית ביטול רישום במדור מידע פלילי של חטיבת החקירות באגף לחקירות ולמודיעין במשטרת ישראל כי בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 ובהתאם לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט – 2009 לאחר עיון בפנייתו של עו"ד פלילי גיא פלנטר, הוחלט על ידי ראש מדור מידע פלילי לבטל את הרישום המשטרתי.
 • עוד מסרה רפ"ק עופרה בן-דוד בתשובתה, כי משהוחלט לבטל את הרישום המשטרתי שעל שמה של הלקוחה, לא יופיע עוד הרישום המשטרתי בפלט הרישומים המשטרתיים, ומידע על רישום זה, לא יועבר גם לגורמים הזכאים לקבל על פי החוק מידע על תיקים סגורים.
 • לדוגמאות נוספות למקרים בהם הוביל משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר לביטול רישום משטרתי ולמחיקתו ראו - ביטול רישום משטרתי - תיקים סגורים.
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין (ללא פרטים מזהים כמובן) ב"רישום המשטרתי – תיקים סגורים" שעמד לחובת הלקוחה ב"תעודת היושר" שלה ובהחלטה, בעקבות הטיפול המשפטי שהעניק משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר ללקוחה, לבטל את הרישום המשטרתי ולמחוק את הרישום המשטרתי מרישומי המשטרה.

במסגרת תחומי עיסוקיו, מטפל משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר במחיקה ובביטול רישום משטרתי אודות תיקי חקירה סגורים.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי - תיקים סגורים 
www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף ביטול רישום משטרתי - תיק סגור | מתמחה בעריכת דין שנחשדה בסיכון אדם בנתיב תחבורה | קבלת בקשה - מחיקת רישום משטרתי | עורך דין פלילי
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il