צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
ביטול רישום משטרתי - תיק סגור | עבירות סמים | סטודנט לחשבונאות וכלכלה | קבלת בקשה - מחיקת רישום משטרתי | עורך דין פלילי
הדפסת עמוד זה
 • פרשה זו עוסקת בסטודנט לחשבונאות וכלכלה אשר בעברו שירות צבאי כלוחם בחטיבת הצנחנים. במהלך ארועי יום הסטודנט, הבחינו שוטרים שנכחו במקום כי הסטודנט אוחז בסיגריה הנחזית כמכילה סם (ג'וינט) ובו במקום חקרוהו תחת אזהרה.
 • הגם שבניגוד לדין לא הודע לו על זכותו להיוועץ בעורך דין, שיתף הסטודנט פעולה באופן מלא עם השוטרים, נטל אחריות על מעשהו והודה כבר בהזדמנות הראשונה בכך שאכן החזיק בכמות מזערית (סיגריה בלבד) של חשיש לשימושו העצמי.
 • בעקבות תפיסת הסם והודאתו בהחזקת הסם, נפתח לסטודנט רישום משטרתי (תיק פ"א) המייחס לו עבירה של החזקה ושימוש בסמים לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7(א)+7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג – 1973.  
 • בחלוף זמן קצר, נגנז התיק בעילה של חוסר עניין לציבור. הרישום אודות העבירה, מועד העבירה, מועד סגירת התיק ועילת סגירת התיק נותר ברישום המשטרתי – תיקים סגורים. לפרטים נוספים בנושא ראו – רישום משטרתי – מהותו.
 • קיומו של הרישום המשטרתי עשוי היה לפגוע בעתידו המקצועי של הסטודנט, אשר עמד לקראת סיום תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, ופניו נשואות לעבר התמחות ועיסוק בראיית חשבון:
  • קיומו של הרישום המשטרתי עשוי היה להוות מכשול בדרכו לפנות למועצת רואי החשבון בבקשה לקבלת רישיון רו"ח, וייתכן אף עוד קודם לכן - בהתמודדותו למשרות התמחות בתחום.
  • יתרה מכך, הגם שהוראות חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים מגבילות את היקף חשיפתו של הרישום המשטרתי, בפועל, ממשיכים מעסיקים רבים לדרוש, שלא כחוק (ולעתים אף ביצירתיות רבה) ממועמדים להתמחות מקצועית או לעבודה להצהיר בין היתר על חקירות עבר, ובכלל זה בדבר תיקי חקירה סגורים. לפרטים נוספים בנושא זה ראו – רישום משטרתי – השלכותיו הפוגעניות.   
 • משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר הגיש בקשה מטעמו של הסטודנט לביטול הרישום המשטרתי, תוך התייחסות לכל אמות המידה שנקבעו לביטול רישום משטרתי.
 • ביום 6.7.14 השיבה רפ"ק עופרה בן-דוד, ראש חוליית ביטול רישום במדור מידע פלילי של חטיבת החקירות באגף לחקירות ולמודיעין במשטרת ישראל כי בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 ובהתאם לתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט – 2009 לאחר עיון בפנייתו של עו"ד פלילי גיא פלנטר, הוחלט לבטל את הרישום המשטרתי.
 • עוד מסרה רפ"ק עופרה בן-דוד בתשובתה, כי משהוחלט לבטל את הרישום המשטרתי שעל שמו של הסטודנט, לא יופיע עוד הרישום המשטרתי בפלט הרישומים המשטרתיים, ומידע על רישום זה, לא יועבר גם לגורמים הזכאים לקבל על פי החוק מידע על תיקים סגורים.
 • לדוגמאות נוספות למקרים בהם הוביל משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר לביטול רישום משטרתי ולמחיקתו ראו - ביטול רישום משטרתי - תיקים סגורים.
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין (ללא פרטים מזהים כמובן) ב"רישום המשטרתי – תיקים סגורים" שעמד לחובת הלקוח ב"תעודת יושר" (החזקה / שימוש בסמים לצריכה עצמית) ובהחלטה, בעקבות הטיפול המשפטי שהעניק משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר ללקוח, בדבר ביטול הרישום המשטרתי.

במסגרת תחומי עיסוקיו, מטפל משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר בביטול רישום משטרתי ובמחיקתו.


משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי - תיקים סגורים 
www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף ביטול רישום משטרתי - תיק סגור | עבירות סמים | סטודנט לחשבונאות וכלכלה | קבלת בקשה - מחיקת רישום משטרתי | עורך דין פלילי
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il