צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | שינוי עילת סגירה | חוסר אשמה | הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו | העלבת עובד ציבור | החזקת סמים
הדפסת עמוד זה
 • בעמוד זה נציג דוגמא למקרה בו טיפלנו, במסגרתו הבאנו למחיקת רישום משטרתי.
 • בפרק זמן קצר יחסית, צבר לחובתו בחור צעיר בשם ערן שני רישומים משטרתיים שונים ברישום המשטרתי.
 • על מהות הרישום המשטרתי ועל השלכותיו הפוגעניות של הרישום המשטרתי ניתן לקרוא בהרחבה כאן.
 • הרישום המשטרתי הראשון נגע לעימות שהתפתח בין ערן לשוטר. בעקבות העימות, הגיש השוטר תלונה פלילית כנגד ערן ודאג שיפתח כנגד ערן תיק פלילי במשטרה, בחשד לביצוע שתי עבירות פליליות:
  • הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו, עבירה בניגוד לסעיף 275 לחוק העונשין;
  • העלבת עובד ציבור, עבירה בניגוד לסעיף 288 לחוק העונשין.
 • בסופה של חקירה פלילית זו, נסגר התיק הפלילי בעילה של העדר עניין לציבור, או במילים אחרות, הוחלט שנסיבות העניין אינן מצדיקות המשך חקירה והעמדה לדין.
 • נקדים את המאוחר ונציין כבר כאן, כי במסגרת הטיפול שלנו הוכחנו, שלא רק שלא נפל שום פגם בהתנהגותו של ערן, אלא שבפועל, היה מדובר במקרה מובהק של שימוש לרעה בכח המשרה דווקא מצידו של השוטר המתלונן.
 • בהתאמה, נתקבלה גם טענתנו כי מלכתחילה, היה מקום לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה, ולא בעילה של חוסר עניין לציבור.
 • על עילות סגירת תיק פלילי ניתן לקרוא בהרחבה כאן.
 • כחודש בלבד לאחר אותו עימות עם שוטר, הסתבך ערן שנית עם המשטרה. הפעם נתפס על ידי שוטרים מחזיק סם מסוג קנבוס, דבר שהוביל לפתיחת תיק פלילי נוסף כנגדו, בחשד לעבירה של החזקת סם לצריכה עצמית, בניגוד לסעיף 7 (א) + (ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים.
 • יחד עם זאת, בשל כמות הסם המזערית שנתפסה ברשותו של ערן, נסגר גם תיק פלילי זה, שוב בעילה של העדר עניין לציבור.
 • על השלכותיו הפוגעניות של רישום משטרתי ניתן לקרוא בהרחבה כאן. בהקשר הנוכחי נציין כי הרישום המשטרתי הפריע לערן בשני מישורים:
  • באשר לרישום המשטרתי שצמח בעקבות העימות עם אותו שוטר, חש ערן שפשוט נעשה לו עוול, החל מעצם פתיחת התיק הפלילי כנגדו, והמשך בכך שבתום החקירה לא נוקה שמו לחלוטין, והתיק לא נסגר בעילה של חוסר אשמה.
  • באשר לשני הרישומים המשטרתיים גם יחד, מצא ערן כי יש להם השלכות פוגעניות במישור התעסוקתי. מסתבר, שמעסיקים רבים אינם יודעים לאבחן כלל בין מושגים כגון "עבר פלילי", "הרשעה פלילית" או "רישום פלילי" לבין המושג "רישום  משטרתי", ופוסלים מועמדים באופן גורף. ערן חווה את הדברים על בשרו; מספר מעסיקים לא קיבלו אותו לעבודה לאחר שנענה לדרישתם (הלא חוקית) להציג את הרישומים המשטרתיים שצבר לחובתו, ומעסיקים אחרים דחו אותו (שלא כדין), רק בשל סירובו להציג להם את הרישומים המשטרתיים.
 • לפיכך, פנה ערן למשרדנו וביקש שנפעל למחיקת הרישום המשטרתי. ככלל, ככל שצבר אזרח יותר רישומים משטרתיים לחובתו, כך גם יקשה למחוק אותם. במקרה של ערן, היה מדובר בשני רישומים משטרתיים שונים, בגין שני אירועים שונים, דבר שהפך את משימתנו למעט מורכבת יותר.
 • תחילה פעלנו למחיקת הרישום המשטרתי הנוגע לעבירות של הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו והעלבת עובד ציבור.
 • בקשה שהגשנו לשינוי עילת הסגירה של התיק נתקבלה, ומשטרת ישראל קבעה שלא נמצאה אשמה פלילית במעשיו של ערן. על פי חוק, תיק שנסגר בשל עילה של "חוסר אשמה" - נמחק רישומו כליל מרישומי המשטרה. בהתאמה, מסרה לנו משטרת ישראל כי רישום התיק בוטל מרישומיה ואף צרפה לנו העתק מפעולת העדכון.
 • כעת נותר לחובתו של ערן רק הרישום המשטרתי ביחס לעבירת הסמים, וניתן היה לעבור למהלך המשפטי הבא.
 • בשלב זה, נעתר ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל לבקשתנו ואישר את ביטול הרישום המשטרתי השני, הנוגע לעבירת הסמים.
 • פלט ששלחה אלינו המשטרה הוכיח, שאכן לא נותרו יותר שום רישומים משטרתיים לחובתו של ערן, ובכך לאחר מחיקת הרישום המשטרתי, טוהר לחלוטין שמו של ערן והוסרו כל התוצאות הפוגעניות של אותם רישומים משטרתיים.
 • בקובץ בהמשך עמוד זה ניתן לראות את אישורי המשטרה שקיבלנו בדבר מחיקת רישום משטרתי, ללא פרטים מזהים של הלקוח.

משרד עורכי דין פלילי גיא פלנטר 

משפט פלילי | מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי - תיקים סגורים |
שינוי עילת סגירת תיק חקירה לעילה של חוסר אשמה | תעודת יושר

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף מחיקת רישום משטרתי | ביטול רישום משטרתי | שינוי עילת סגירה | חוסר אשמה | הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו | העלבת עובד ציבור | החזקת סמים
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il