צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
פסק דין ללא הרשעה פלילית | אי הרשעה | הזנחת כלי יריה | אובדן נשק | סעיף 339(א) לחוק העונשין | החזרת אקדח מהמשטרה | עו"ד פלילי
הדפסת עמוד זה

עובדות המקרה – איבד אקדח והואשם בעבירה פלילית של הזנחת שמירה על כלי יריה

 • כנגד איש חינוך אשר בעברו שירות צבאי כסגן מפקד פלוגה בצה"ל הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה פלילית של הזנחת שמירה על כלי יריה, בניגוד לסעיף 339 (א) לחוק העונשין.
 • על פי הנטען בעובדות כתב האישום, החזיק הנאשם ברישיון אקדח מסוג גלוק 9 מ"מ. בשלב מסויים במהלך נסיעתו במכוניתו, הניח הנאשם את האקדח בתא דלת הנהג. משפתח את דלת מכוניתו, נפל האקדח מבלי שהנאשם הרגיש בכך. רק למחרת נמצא האקדח על ידי עובר אורח.
 • בכך, כך נטען בכתב האישום, הפקיר הנאשם כלי ירייה ללא נקיטת אמצעי זהירות סבירים למנוע אדם אחר מלגרום נזק לעצמו או לאחר.
 • בהתאמה, בשל העובדה שאיבד את האקדח בנסיבות המתוארות לעיל, ייחס כתב האישום לנאשם עבירה של הזנחת כלי יריה, בניגוד לסעיף 339 (א) לחוק העונשין.

על העבירה הפלילית של הזנחת השמירה של כלי יריה וחמרים מסוכנים, בניגוד לסעיף 339 (א) לחוק העונשין

"המחזיק, משאיר או מפקיר כלי יריה, חומר נפץ או חומר אחר שבכוחם לגרום נזק לאדם או לסכן חייו, ללא נקיטת אמצעי זהירות סבירים למנוע אדם אחר מלגרום בהם נזק לעצמו או לאחר, בין בטיפול כלשהו בהם ובין בלא טיפול, דינו - מאסר שנה".

סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה פלילית

 • עם הגשת כתב האישום כנגדו, פנה הנאשם לעו"ד פלילי גיא פלנטר על מנת שיעניק לו ייצוג משפטי בהליך הפלילי בבית המשפט.
 • מתוך ניתוח חומר החקירה המשטרתי הוברר, כי הנאשם לא יצליח להיחלץ מהאחריות הפלילית המיוחסת לו, וכי במידה ויעמוד על שמיעת הראיות שנאספו לחובותו בבית המשפט, יסתיים ההליך הפלילי בהרשעה פלילית.
 • על ההשלכות הפוגעניות הנובעות מהרשעה בפלילים ניתן לקרוא בהרחבה בעמוד הבא: אי הרשעה | ביטול הרשעה פלילית.
 • בשל אותן השלכות פוגעניות הנובעות מהרשעה פלילית, חתרה ההגנה לסיים את ההליך הפלילי ללא הרשעה.
 • עו"ד פלילי גיא פלנטר שייצג את הנאשם, ניהל משא ומתן עם התביעה המשטרתית שהבשיל להסדר טעון.
 • על פי הסדר הטעון שנחתם בין הצדדים:
  • יודה הנאשם בפני בית המשפט בעבירה פלילית של הזנחת השמירה של כלי יריה אולם בשלב זה לא יורשע.
  • יתקבל אודות הנאשם תסקיר משירות המבחן, אשר יבחן בין היתר גם את שאלת סיום ההליך הפלילי ללא הרשעה.
  • התביעה המשטרתית תגבש את עמדתה בשאלת ההרשעה והעונש לאחר קבלת התסקיר ואילו הסניגור יהיה חפשי לטעון לסיום ההליך ללא הרשעה.
 • משנתקבל תסקיר חיובי משירות המבחן הממליץ על סיום ההליך ללא הרשעה, אימצה התביעה המשטרתית את המלצות שירות המבחן, והצטרפה אף היא לעתירה לסיום ההליך באי – הרשעה.
 • משעתרו כל הצדדים הנוגעים בדבר לסיום ההליך ללא הרשעה, נמנע בית משפט השלום בירושלים (כבוד השופטת אילתה זיסקינד) מהרשעת הנאשם והטיל על הנאשם לבצע שירות לתועלת הציבור בהיקף של 140 שעות וכן לחתום על התחייבות להימנע מלעבור עבירה דומה לפרק זמן של 3 שנים.
 • בכך הסתיים ההליך הפלילי שהתנהל כנגד הנאשם ללא רישום הרשעה פלילית לחובותו, באופן ששמו לא הוכתם בפלילים ועתידו המקצועי לא נחסם.

החזרת אקדח לנאשם, למרות שהודה בהזנחת השמירה על האקדח

 • כל עוד לא הסתיים ההליך הפלילי כנגד הנאשם, החזיקה משטרת ישראל באקדח שאיבד הנאשם כראיה (מוצג), להוכחת האישום כנגדו.
 • משהודה הנאשם בעבירה המיוחסת לו (הזנחת כלי יריה) התייתר הצורך בהחזקת האקדח כמוצג, ומשעמד ההליך הפלילי לקראת סיומו, נתעוררה השאלה מה יעלה בגורל האקדח.
 • התביעה המשטרתית עתרה לחלט את האקדח. בעתירתה, נשנעה התביעה המשטרתית על הוראות סעיף סעיף 39 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש] תשכ"ט – 1969:

"א. על אף האמור בכול דין, רשאי בית המשפט, בנוסף על כול עונש שיטיל, לצוות על חילוט החפץ שנתפס לפי סעיף 32, או שהגיע לידי המשטרה כאמור בסעיף 33, אם האדם שהורשע במעשה העבירה שנעשה בחפץ או לגביו הוא בעל החפץ. דין צו זה כדין עונש שהוטל על נאשם.

ב...

ג. צו חילוט לפי סעיף זה יכול שיינתן בין בגזר הדין ובין על פי עתירה מטעם התובע".

 • בעבר כבר נפסק, כי בית המשפט מוסמך לצוות על חילוט חפץ בו נעשתה עבירה גם במקרה בו ההליך הפלילי הסתיים באי הרשעה, כלומר, די בכך שבית המשפט קבע שהנאשם עשה את המעשה ואין נדרשת הרשעה כדי לחלט חפץ בו נעברה העבירה. בהקשר האחרון ראו למשל החלטה בתיק פלילי פ/ 3011/05 של בית משפט השלום בתל –אביב – יפו (כבוד השופטת מרים דיסקין), בו הורה בית המשפט על חילוט אקדח, מחסנית וכדורים של הנאשם, למרות שההליך במסגרתו הודה הנאשם כי הזניח שמירתם הסתיים ללא הרשעה.
 • במקרה בו עסקינן, קיבל בית משפט השלום בירושלים את טענות עו"ד פלילי גיא פלנטר, דחה את בקשת המשטרה לחילוט האקדח והורה על החזרת האקדח לנאשם.

תיק פלילי 9276-10-10 בפני כבוד השופטת אילתה זיסקינד, בית משפט השלום בירושלים.

 

משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | הזנחת כלי יריה | סיום הליך פלילי ללא הרשעה | החזרת אקדח | עורך דין פלילי בירושלים

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף פסק דין ללא הרשעה פלילית | אי הרשעה | הזנחת כלי יריה | אובדן נשק | סעיף 339(א) לחוק העונשין | החזרת אקדח מהמשטרה | עו"ד פלילי
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il