צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
קבלת ערר - אישור חידוש רשיון נשק | למרות אי חידוש במועד ואי עמידה בתבחינים חדשים | החזרת אקדח מהמשטרה | ממונה כלי ירייה מחוז תל אביב
הדפסת עמוד זה

תמצית הפרשה - קבלת ערר, אישור לחידוש רשיון לאקדח והחזרת האקדח מהמשטרה

 • בעקבות אי חידוש רישיון כלי ירייה בזמן, נדחו בקשותיו של מי שהחזיק במשך 30 שנים בכלי נשק ברישיון, בטענה שאינו עומד בתבחינים החדשים.
 • ערר שהוגש על ידי משרד עורכי דין גיא פלנטר נתקבל, אושר ללקוח לחדש את הרשיון לכלי הירייה בתבחין המקורי ואקדחו הוחזר לו.

תחילת הפרשה – גניבת ארנק אשר הובילה לגילוי כי פג תוקפם של שני רשיונות כלי ירייה (אקדח ורובה אוויר):

 • פרשה זו עוסקת באזרח מן השורה, קצין בדרגת רס"ן (במיל') בעברו, אדם משכיל בעל תואר שני, איש ציבור ותיק אשר מילא שורה ארוכה של תפקידי ניהול ברשויות מקומיות וכיום מכהן בתפקיד מנכ"ל מועצה מקומית ומשמש כדיין בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות.
 • במשך 30 שנה החזיק הלקוח ללא עוררין בשני רישיונות כלי ירייה, רישיון לנשיאת אקדח ורישיון לנשיאת רובה אוויר.
 • באחד מימי יולי 2015 נגנב ארנקו על כל תכולתו לרבות רישיון כלי הירייה. בעקבות זאת פנה הלקוח למשרד לביטחון פנים, אגף רישוי כלי ירייה בבקשה לקבלת העתק רישיון.
 • בתשובה שקיבל מאגף רישוי כלי ירייה נמסר לו כי תוקף רישיונו פג עוד בשנת 2014 ובשל כך עליו להפקיד את האקדח ורק לאחר מכן לפנות בבקשה לחידוש הרישיון תוך עמידה בתבחינים חדשים.
 • למרות שלא קיבל כל הודעה על הצורך בחידוש הרישיונות, ניסיונותיו של הלקוח לקבל חזרה את הרישיון לאקדח ורובה אוויר כשלו וזאת בשל הדרישה שיעמוד בתבחינים חדשים, תבחינים שכלל לא היו רלוונטיים משך שלושה עשורים בהם החזיק ברישיון לכלי יריייה כדין.
 • הלקוח מילא אחר הוראת אגף כלי ירייה, הפקיד את אקדחו במשטרה ובמקביל הגיש שתי בקשות חידוש למשרד לביטחון פנים, אגף רישוי כלי ירייה מחוז תל אביב. במסגרת בקשותיו טען שאי החידוש נבע מאי קבלת הודעה על חידוש רשיון כלי יריה, וכי סבר לתומו כי רישיונותיו בתוקף. עוד טען, כי לא העלה על דעתו שיכול לקרות מצב בו לא יקבל הודעה על חידוש הרישיונות היות והוא מחזיק כחוק מזה 30 שנה בשני רישיונות לשני כלי ירייה ובמשך 3 עשורים קיבל הודעות חידוש.
 • לאחר מספר חודשים, נדחו בקשותיו לחידוש הרישיונות וזאת בנימוק של אי עמידה בתבחינים החדשים.

קבלת ערר שהוגש ע"י משרד עורכי דין גיא פלנטר - אישור לחידוש רישיון הנשק והחזרת האקדח:

 • בשלב זה, הבין הלקוח כי לא יוכל לחדש את רישיונותיו לאקדח ולרובה אוויר בכוחות עצמו, וזאת בשל העובדה כי הוא אינו עומד בתבחינים החדשים, ופנה למשרדנו, על מנת שנפעל לחידוש רישיונותיו לכלי ירייה שבוטלו ולהשבת כלי הנשק חזרה מהמשטרה.
 • עו"ד גיא פלנטר ועו"ד עמנואל טראץ' הגישו מטעמו של האיש ערר על החלטת פקיד רישוי (ראש ענף כלי ירייה, מחוז תל אביב, הגברת שיראל ברדה) לדחות את בקשתו של העורר לחדש את רישיונו לשני כלי ירייה.
 • בהחלטה מיום 18.1.16, קיבלה מנהלת מחוז תל אביב של אגף לרישוי כלי ירייה את הערר שהוגש על ידי משרד עורכי דין גיא פלנטר ואישרה לחדש את הרישיון לכלי הירייה מסוג אקדח בתבחין המקורי, תבחין משמר (כיום תבחין מכוח הוראת מעבר).
 • עם קבלת הערר וחידוש הרישיון לכלי הירייה מסוג אקדח, "נפתחה גם הדלת" להחזרת האקדח מהמשטרה, ובכך הסתיים טיפול משרדנו.
 • להלן החלטתו של ממונה כלי ירייה מחוז תל אביב בדבר קבלת ערר בנושא רישוי כלי יריה (ללא פרטים מזהים של הלקוח):

קבלת ערר - אישור חידוש רשיון נשק | למרות אי חידוש במועד ואי עמידה בתבחינים חדשים | החזרת האקדח מהמשטרה

 

תחומי טיפול הנוגעים לרישוי כלי נשק - גיא פלנטר משרד עורכי דין:

 • להענקת או לשלילת הזכות לשאת נשק השלכות מרחיקות לכת, הן מבחינת ביטחונו האישי של אדם והסובבים אותו והן במישור התעסוקתי.
 • לא אחת, טיפול בלתי מקצועי בנושא הוביל לנזקים בלתי הפיכים, ומכאן החשיבות בייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לרישוי כלי ירייה.
 • משרד עורך דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לאזרחים, אנשי צבא וביטחון, אנשי אבטחה וארגונים בכל הנוגע לעניינים הבאים:
  • רישוי כלי ירייה.
  • בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה.
  • סירוב של פקיד הרישוי לתת רישיון לנשק.
  • חידוש רישיון כלי ירייה.
  • סירוב של פקיד הרישוי לחדש רישיון נשק.
  • התמודדות עם ביטול או שלילת רישיון נשק.
  • החזרת נשק מהמשטרה.
  • הגשת ערר בפני ועדת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי ירייה.
  • ערר על פסילה מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית.
  • עתירה מינהלית בפני בית המשפט כנגד החלטה של ועדת ערר.

קישורים למידע נוסף בנושא רישוי כלי יריה:

גיא פלנטר משרד עורכי דין

רישוי כלי יריה | חידוש רשיון נשק | החזרת נשק מהמשטרה | 
ערר על החלטת פקיד רישוי | אי עמידה בתבחינים

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף קבלת ערר - אישור חידוש רשיון נשק | למרות אי חידוש במועד ואי עמידה בתבחינים חדשים | החזרת אקדח מהמשטרה | ממונה כלי ירייה מחוז תל אביב
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il