צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
קבלת ערר - אישור חידוש רישיון נשק | למרות אי חידוש במועד ואי עמידה בתבחינים | החזרת אקדח מהמשטרה | ממונה כלי ירייה מחוז דרום
הדפסת עמוד זה

תמצית הפרשה - קבלת ערר, אישור לחידוש רישיון לאקדח

 • בעקבות אי חידוש רישיון כלי ירייה בזמן, סורבו כל בקשותיו של מי שהחזיק במשך 22 שנים בכלי נשק ברישיון לחידוש הרישיון לכלי ירייה, בטענה של אי עמידה בתבחין תקף.
 • ערר שהוגש על ידי משרד עורכי דין גיא פלנטר נתקבל, אושר ללקוח לחדש את הרישיון לכלי הירייה.

קבלת ערר כלי יריה החזרת אקדח

תחילת הפרשה – אי השלמת הליכי חידוש הרישיון לכלי ירייה בזמן, פקיעת תוקפו של הרישיון וסירובו של המשרד לביטחון פנים לחדש את הרישיון.

 • פרשה זו עוסקת באזרח מן השורה, מתנדב במשמר האזרחי אשר שירת שירות מילואים פעיל עד גיל 50 ובמשך 22 שנים החזיק בכלי נשק ברישיון, בתבחין משמר.
 • את הליכי חידוש הרישיון לא השלים בזמן, ומשפקע תוקף רישיונו נאלץ להפקיד את אקדחו בתחנת משטרה.
 • שתי בקשות הגיש האיש לחידוש הרישיון לכלי הירייה, שתיהן סורבו על ידי פקידי המשרד לבטחון הפנים בטענה של אי עמידה בתבחינים שנקבעו.

דחיית בקשה לחידוש רישיון לכלי ירייה

קבלת ערר שהוגש ע"י משרד עורכי דין גיא פלנטר - אישור לחידוש רישיון הנשק והחזרת האקדח:

 • לאחר דחיית שתי בקשות לחידוש הרישיון לכלי הירייה ומשהבין כי לא יצליח לקבל את אקדחו חזרה בכוחות עצמו, פנה האיש למשרדנו, על מנת שנפעל לחידוש רישיונו לכלי ירייה שבוטל ולהשבת כלי הנשק חזרה מהמשטרה.
 • עו"ד גיא פלנטר ועו"ד עמנואל טראץ' הגישו מטעמו של האיש ערר על החלטת פקיד רישוי (פקידת רישוי כלי ירייה, מחוז דרום, הגב'  רויטל שטרקר) לדחות את בקשתו של העורר לחדש את רישיונו לכלי ירייה.
 • בהחלטה מיום 15.1.17, קיבלה מנהלת מחוז דרום של אגף לרישוי כלי ירייה (הגב' סיגלית שוורץ) את הערר שהוגש על ידי משרד עורכי דין גיא פלנטר ואיפשרה לפנים משורת הדין חידוש הרישיון לאקדח.
 • עם קבלת הערר וחידוש הרישיון לכלי הירייה מסוג אקדח, "נפתחה גם הדלת" להחזרת האקדח מהמשטרה, ובכך הסתיים טיפול משרדנו.
 • להלן החלטתה של ממונה כלי ירייה מחוז דרום בדבר קבלת ערר בנושא רישוי כלי יריה (ללא פרטים מזהים של הלקוח):

קבלת ערר חידוש רישיון לנשק שהוחזק ללא רישיון תקף

פתיחת "חלון זמן" לחידוש רישיון לנשק המוחזק ללא רישיון תקף:

 • לתשומת לב, אגף רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים פתח "חלון זמן" המאפשר לחדש רישיון לנשק המוחזק ללא רישיון תקף ללא הפקדת הנשק במשטרה וללא נקיטת הליכים משפטיים, בכפוף לעמידה בתבחין העדכני לרבות מתוקף "הוראות מעבר".
 • חלון הזמן שנפתח הינו בין המועדים 1.1.17 ל- 31.3.17. להלן פרסום של ראש אגף בכיר רישוי ופיקוח כל יריה בנושא.
 • לסיוע משפטי בחידוש רישיון לנשק המוחזק ללא רשיון תקף ניתן לפנות למשרדנו.

חידוש רישיון לנשק המוחזק ללא רשיון תקף

תחומי טיפול הנוגעים לרישוי כלי נשק - גיא פלנטר משרד עורכי דין:

 • מטבע הדברים, להענקת או לשלילת הזכות לשאת נשק השלכות מרחיקות לכת, הן מבחינת ביטחונו האישי של אדם והסובבים אותו והן במישור התעסוקתי.
 • לא אחת, טיפול בלתי מקצועי בנושא הוביל לנזקים בלתי הפיכים, ומכאן החשיבות בייעוץ ובייצוג משפטי בכל הנוגע להסדרת הרישוי לכלי ירייה.
 • משרד עורך דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לאזרחים, אנשי צבא וביטחון, אנשי אבטחה וארגונים בכל הנוגע לעניינים הבאים:
  • רישוי כלי ירייה.
  • בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה.
  • סירוב של פקיד הרישוי לתת רישיון לנשק.
  • חידוש רישיון כלי ירייה.
  • סירוב של פקיד הרישוי לחדש רישיון נשק.
  • התמודדות עם ביטול או שלילת רישיון נשק.
  • החזרת נשק מהמשטרה.
  • הגשת ערר בפני ועדת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי ירייה.
  • ערר על פסילה מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית.
  • עתירה מינהלית בפני בית המשפט כנגד החלטה של ועדת ערר.

קישורים למידע נוסף בנושא רישוי כלי יריה:

גיא פלנטר משרד עורכי דין

רישוי כלי יריה | חידוש רשיון נשק | החזרת נשק מהמשטרה | 
ערר על החלטת פקיד רישוי | אי עמידה בתבחינים 

הדפסת עמוד זה
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il