צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
עתירה מנהלית להשבת רשיון לנשק | השבת רישיון כלי ירייה | החזרת רישיון נשק
הדפסת עמוד זה

עתירה מנהלית להשבת רשיון לנשק | השבת רישיון כלי ירייה | החזרת רישיון נשק

תמצית הפרשה: בעקבות הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט המעמידה במבחן את החלטת המשרד לביטחון פנים לבטל רשיון לנשק, חזרה בה המשטרה מהתנגדותה לביטול רשיון אקדח (התנגדות אשר נשענה על מידע מודיעיני) וניתן אישור לחידוש רישיון הנשק.

 • על פי המלצת משטרת ישראל, בוטל רישיונו של מי שהחזיק כדין במשך כ- 40 שנה בכלי ירייה מסוג. בהמלצתה, התבססה המשטרה על מידע מודיעיני על פיו מעורב האיש  בהימורים ובסחר באמל"ח (אמצעי לחימה).
 • ערר שהגיש האיש נדחה על ידי המשרד לביטחון פנים – אגף רישוי כלי ירייה מחוז תל אביב וזאת על בסיס הטענה כי קיים חומר חסוי הקושר אותו לעבריינים ובשים לב לעמדת המשטרה לפיה, באם יישא נשק יהיה בכך סיכון לשלום הציבור ולביטחונו.
 • בעקבות עתירה מנהלית שהוגשה על ידי משרדנו, חזרה בה המשטרה מהמלצתה לביטול הרישיון וניתן אישור לחידוש הרישיון לאקדח.

להלן עיקרי המסמכים הנוגעים לעניין, ללא פרטים מזהים של הלקוח:

 • ההודעה על ביטול רשיון לכלי ירייה על פי המלצת המשטרה בגין מידע מודיעיני.
 • החלטת הממונה בערר לדחות את הערר בשל התנגדות המשטרה ועמדת המשטרה לפיה באם העורר יישא נשק יהיה בכך סיכון לשלום הציבור ולביטחונו.
 • ההודעה לבית המשפט על מחיקת העתירה בעקבות הסרת התנגדות המשטרה וההצהרה שאין מניעה להשבת הרשיון לכלי ירייה + החלטת בית המשפט למחוק את העתירה ולהשיב לעותר את האגרה.
 • הודעת המשרד לביטחון פנים כי הבקשה לחידוש רשיון לנשק אושרה וכי נשלח אישור למשטרה להחזיר את כלי הירייה.

עתירה מינהלית שהובילה להסרת התנגדות המשטרה ולחידוש רשיון לאקדח by גיא פלנטר משרד עורכי דין פלילי צבאי משמעתי on Scribd

תחילת הפרשה – קבלת הודעה על ביטול רשיון לכלי ירייה, ללא כל התרעה מוקדמת.

 • פרשה זו עוסקת באזרח מן השורה, סמנכ"ל של חברה גדולה ומוכרת, אשר שירת שירות צבאי ומילואים כנשק וכקצין משמרת בספינת "דבור" בחיל הים.
 • במשך 40 שנה שנה, החזיק האיש אקדח ברשיון בתבחין "משמר" ולימים - מכוח הוראת מעבר.
 • באופן מפתיע וללא כל הודעה מוקדמת, קיבל האיש הודעה מהמשרד לביטחון לפיה הוחלט לבטל את רשיונו לכלי ירייה על פי המלצת משטרת ישראל, וזאת על רקע מידע מודיעיני בתחום ההימורים ואמל"ח (אמצעי לחימה).
 • ערר שהגיש האיש נדחה על ידי המשרד לביטחון פנים – אגף רישוי כלי ירייה מחוז תל אביב וזאת על בסיס הטענה כי קיים חומר חסוי הקושר אותו לעבריינים ובשים לב לעמדת המשטרה לפיה, אם יישא נשק - יהיה בכך סיכון לשלום הציבור ולביטחונו.

בעקבות עתירה מנהלית שהוגשה על ידי משרד עורך דין גיא פלנטר לבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו – חזרה בה המשטרה מהמלצתה לביטול הרשיון לנשק, ובנסיבות אלו הוסרה המניעה להחזרת הרשיון.

 • האיש לא השלים עם דחיית הערר שהגיש והחליט להעמיד לביקורת שיפוטית הן את טענת משטרת ישראל לפיה הוא קשור לעבריינים והן את עמדת המשטרה לפיה, באם יישא נשק יהיה בכך סיכון לשלום הציבור ולביטחונו.
 • בהתאמה, הגישו עורך דין גיא פלנטר ועורך דין עמנואל טראץ' מטעמו של האיש עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב – יפו, המעמידה במבחן משפטי:
  • את החלטת המשרד לביטחון פנים – אגף רישוי כלי ירייה מחוז תל אביב לדחות את הערר לביטול רישיונו לכלי ירייה פרטי מסוג אקדח.
  • את עמדתו של הקצין הממונה במשטרה שלא לחזור בו מהתנגדותו לחידוש הרשיון, המבוססת, כך נטען, על מידע מודיעיני.
 • עם הגשת העתירה המינהלית קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (כבוד השופט אליהו בכר) מועד לדיון מקדמי וכן הורה לפרקליטות מחוז תל אביב – אזרחי להשיב בכתב לעתירה המינהלית ולהיות ערוכה להציג לעיון בית המשפט את המידע המודיעיני עליו התבססה משטרת ישראל בהתנגדותה.
 • העתירה המינהלית מעולם לא הגיעה לבירור משפטי; בעקבות הגשת העתירה על ידי משרדנו, נבחן שוב המידע המודיעיני שעמד בבסיס המלצת משטרת ישראל לביטול הרישיון, ולאחר בחינה זו הסירה משטרת ישראל את התנגדותה למתן רישיון לנשיאת כלי יריה ונמסר לבית המשפט כי אין שום מניעה להחזרת הרשיון.
 • בכך התייתרה שמיעת העתירה המינהלית. בהחלטת מיום 31.1.17 נמחקה העתירה, ללא צו להוצאות, תוך הוראה להשיב לאיש את כספי האגרה ששילם.
 • בהמשך, ביום 16.2.17 אישרה בכתב הגב' קרן מרקס מהמשרד לביטחון הפנים, אגף לרישוי כלי ירייה מחוז תל אביב כי הבקשה לחידוש רישיון כלי ירייה אושרה, ונשלחו למרשנו המסמכים לחידוש הרשיון + אישור למשטרה להחזרת כלי הירייה למרשנו. בכך הסתיים טיפול משרדנו והאקדח הוחזר על רשיונו, לבעליו.
 • פרשה זו טופלה על ידי עורך דין גיא פלנטר ועורך דין עמנואל טראץ' ממשרדו.

עתירה מנהלית להשבת רשיון לנשק | השבת רישיון כלי ירייה | החזרת רישיון נשק

 

תחומי טיפול הנוגעים לרישוי כלי נשק - משרד עורך דין גיא פלנטר:

לפרטים נוספים בכל הנוגע לרישוי נשק ראו בעמוד: רישוי כלי יריה | החזרת נשק מהמשטרה | ערר על החלטת פקיד רישוי | הגשת עתירה מנהלית להשבת רישיון לנשק.

 

משרד עורך דין גיא פלנטר

רישוי כלי יריה | חידוש רשיון נשק | החזרת נשק מהמשטרה | ערר על החלטת פקיד רישוי | הגשת עתירה מנהלית להשבת רשיון לנשק

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה
Google+

תגיות (ביטויים בתחום):

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il