צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
הפרכת טענות בדבר הטרדה מינית והתנכלות | קבלת ערעור על ידי בית הדין הארצי לעבודה | קב"ט פלאפון שהואשם בתביעה אזרחית בעבירות מין | הטרדה מינית | התנכלות | מעשה מגונה
הדפסת עמוד זה

כללי

 • בית הדין הארצי לעבודה ביטל פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת תוך התערבות חריגה בממצאים עובדתיים, ופסק כי עובדת חברת פלאפון שעברה עבירות משמעת פוטרה כדין, גרסתה לא אמינה וכי לא הוכח כי קצין הביטחון מטעם פלאפון שערך את החקירות כנגדה, הטרידה מינית והתנכל לה.
 • פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה (כב' הנשיא סטיב אדלר) ניתן ביום 16 בספטמבר, 2010.
 • משרדנו ייצג את קב"ט פלאפון בחקירתו המשטרתית (תיק החקירה המשטרתי נסגר בעילה של חוסר אשמה) וכן בערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה, ביחד עם עו"ד רחל הררי-ליפשיץ ממשרד עמית, פולק מטלון ושות'.
 • חברת פלאפון יוצגה בערעור על ידי עו"ד אלינור אהרונסון ועו"ד נעמה בביש ממשרד אשר חלד ושות'. 

הרקע לתביעה ולתלונה במשטרה

 • פרשה זו עוסקת בטענות חמורות שהעלתה עובדת ששימשה כמנהלת מרכז שירות לקוחות של חברת פלאפון תקשורת בע"מ כלפי קב"ט החברה.
 • כנגד אותה עובדת התעורר חשד, שנכנסה באופן בלתי מורשה למאגרי המידע של פלאפון ומסרה פירוטי שיחות לגורמים בלתי מוסמכים, תוך פגיעה בפרטיות לקוחותיה של פלאפון.
 • קב"ט פלאפון ניהל מטעם החברה חקירה פנימית בנושא. בעקבות ממצאי חקירתו של הקב"ט ולאחר שנערך לעובדת שימוע כדין, פוטרה ממקום עבודתה.

התביעה לבית הדין האזורי לעבודה המייחסת הטרדה מינית והתנכלות

 • כחודש לאחר פיטוריה, הגישה העובדת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה. במסגרת תביעתה, עתרה להשבתה לעבודה וכן לפיצוי בגין לשון הרע, פיטורים שלא כדין, עוגמת נפש והפרת הסכם העבודה בסכום כולל של 600,000 ש"ח.
 • בכתב התביעה, כמו גם בבקשה לסעדים זמניים, לא העלתה העובדת שום טענה בדבר הטרדה מינית ו/או התנכלות.
 • במהלך הדיון בתביעתה, תיקנה העובדת את כתב תביעתה וטענה לראשונה, כי קצין הביטחון שערך את החקירות נגדה, הטרידה מינית, וכי פוטרה מאחר ולא נענתה להצעותיו המיניות.
 • בהתאמה לטענותיה החדשות, הוסיפה העובדת בכתב התביעה המתוקן רכיב תביעה נוסף בסך 400,000 ש"ח בגין הפרה נטענת של החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.
 • במישור העובדתי, טענה העובדת כי הקב"ט הפעיל עליה "לחצים אדירים...למען תענה להצעותיו המגונות ותקיים עימו יחסי מין בהסכמה". לטענתה, היה אורב לה עת הייתה מגיעה לבניין פלאפון בגבעתיים, מספר פעמים בחודש, על מנת למצוא שעת כושר בה יוכל להציע לה את הצעותיו המיניות.
 • ועוד, לטענתה, הדבר קרה גם בעת ביקורו במרכז שירות הלקוחות אותו ניהלה, וכן במהלך אירוע שהתקיים לעובדי פלאפון אשר בו, לטענתה תפס אותה בזרועה בכוח והציע לה הצעה בעלת אופי מיני.
 • כמו כן, טענה כי ביום פיטוריה, נגע בה הקב"ט בשד, תוך שהוא מעיר הערה על קעקוע בדמות שחף הנמצא עליו.
 • העובדת טענה כי התלוננה מספר פעמים על הטרדות מיניות אלו בפני אחת הממונות עליה בפלאפון, אולם האחרונה לא פעלה כנדרש בדין, למרות שידעה על מסכת ההטרדות האמורה.
 • על אף טענותיה החמורות של העובדת כנגד הקב"ט, ולמרות תיקון כתב תביעתה, לא צרפה העובדת את הקב"ט כנתבע בתיק. 

הגשת תלונה למשטרה המייחסת לקב"ט עבירות פליליות של הטרדה מינית, התנכלות ומעשים מגונים

 • בד בבד עם הגשת כתב התביעה המתוקן לבית הדין האזורי, הגישה העובדת תלונה למשטרת ישראל המייחסת לקב"ט עבירה פלילית של הטרדה מינית והתנכלות, בניגוד לסעיף 3 ביחד עם סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית.
 • בתלונתה למשטרה, חזרה וטענה כי הקב"ט הטריד אותה במשך שנים בהצעות חוזרות בעלות אופי מיני, ולאחר שהראתה לו כי היא לא מעוניינת בהצעותיו, התנכל לה ודאג לפיטוריה. בתלונתה על כך שנגע לה בשד בניגוד להסכמתה, ייחסה העובדת לקב"ט עבירה פלילית של מעשה מגונה, בניגוד לסעיף 348 לחוק העונשין.

סיום החקירה המשטרתית - סגירת התיק בעילה של חוסר אשמה

 • משרדנו ליווה את חקירתו של הקב"ט במשטרה וייצג אותו מול גורמי החקירה בכל הנוגע לתלונות העובדת כנגדו.
 • בסוף פברואר 2007, מסרה משטרת ישראל לקב"ט בכתב, כי החקירה שנפתחה כנגדו נסתיימה, והתיק נסגר בעילה של חוסר אשמה, מאחר ולא נמצאה אשמה פלילית במעשיו. לפרטים נוספים אודות סגירת תיק החקירה ראו כאן.
 • ערר שהגישה העובדת על סגירת התיק, נדחה על ידי פרקליטות המדינה. לפרטים נוספים אודות דחיית הערר ראו כאן.

פסק דינו של בית הדין האזורי - קביעה לפיה קצין הביטחון הטריד מינית את העובדת והתנכל לה

 • בית הדין האזורי לעבודה קיבל את טענתה המרכזית של העובדת לפיה הקב"ט הטריד אותה מינית, הן פיזית והן מילולית, וכי היא פוטרה על רקע טענות שווא שהופנו כלפיה, כחלק מרצונו של הקב"ט לנקום בה על שלא נענתה להצעותיו המיניות.
 • עוד פסק בית הדין האזורי לעבודה, כי חברת פלאפון לא נקטה באמצעים הנדרשים למניעת ההטרדה המינית וכי פלאפון פיטרה את העובדת שלא כדין.
 • לאורך פסק דינו חזר וציין בית הדין האזורי, כי התרשם מאמינות עדותה של העובדת, וסמך החלטתו על התרשמות זו. 
 • על בסיס ממצאיו, קבע בית הדין האזורי כי על פלאפון לשלם לעובדת סכום של 120,000 ש"ח בגין פיטורים שלא כדין, וסכום של 50,000 ש"ח בגין עוגמת נפש.
 • בנוסף, קבעו חברי מותב בית הדין האזורי (בדעת רוב) כי יש לפסוק לעובדת פיצוי כספי עקב הפרת החוק למניעת הטרדה מינית וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, בסכום של 120,000 ש"ח.
 • פסק דין זה, שנהפך בהמשך, זכה לפרסום נרחב: ראו למשל גלובס – "פלאפון תפצה ב-300 אלף שקל עובדת שהוטרדה מינית ע"י הקב"ט שהביא לפיטוריה"; Y-net "איזה חזה, עכשיו שהתגרשת אפשר חופשי". Nana10 "פלאפון תפצה מנהלת סניף שפוטרה מעבודתה שלא כדין". בכתבה האחרונה אף בחרה העובדת להיחשף בציבור והעניקה ראיון נרחב לערוץ 10.

פסק דינו של בית הדין הארצי – קבלת הערעור תוך קביעה כי גרסתה של העובדת לא אמינה ולא הוכחו הטרדה מינית והתנכלות. חיוב העובדת להשיב את הכספים ולשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד

 • חברת פלאפון והקב"ט הגישו לבית הדין הארצי לענייני עבודה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, תוך שעיקר טענותיהם מופנות כנגד קביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי.
 • בתמצית, טענו חברת פלאפון והקב"ט כי בשוגג, ביסס בית הדין האזורי את הכרעתו על התרשמות מהעדים, מבלי שערך ניתוח של הראיות והעדויות שנשמעו בפניו ומבלי לתת את המשקל הראוי לסתירות בעדותה של העובדת.
 • בפסק דין בלתי שגרתי, קיבל בית הדין הארצי לעבודה את כל טענותיהם של חברת פלאפון והקב"ט וביטל כליל את פסק דינו של בית הדין האזורי.
 • בהתחשב בחומרת הטענות שהוטחו בקב"ט ובחברה, בחר בית הדין הארצי לעבודה (כב' הנשיא סטיב אדלר) להדגיש בפסק דינו את החובה המוטלת על הערכאה הדיונית לברר טענות מסוג זה באופן זהיר, מעמיק ויסודי:

"טענות הגב' פלונית נגד מר פלוני, כמו גם נגד חברת פלאפון הן טענות קשות אשר יש בהן כדי להכפיש את שמו של מר פלוני, ואת שמה של חברת פלאפון. טענות אלו דורשות בירור עובדתי זהיר, מעמיק ויסודי, בשים לב להשלכות הרות הגורל שיש להן על חייו הפרטיים והמקצועיים של מר פלוני, כמו גם על שמה של חברת פלאפון כחברה הנותנת שירותים בשוק תחרותי למאות אלפי לקוחות בכל רחבי הארץ".

 • בהקשר להחלטתו להתערב בממצאים העובדתיים, פסק בית הדין הארצי כדלקמן:

"נקדים ונאמר, כי לפנינו אחד המקרים החריגים המצדיקים את התערבותה של ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות של הערכאה הדיונית.

...ככלל, ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בממצאים עובדתיים אשר נקבעו על ידי הערכאה הדיונית. לערכאה הדיונית אשר שמעה עדים יש יתרון על פני ערכאת הערעור, בשל ההזדמנות להתרשם מהעדים באופן בלתי אמצעי. עם זאת, אין זה כלל בל-יעבור, ומצויים בו יוצאים מן הכלל...

"...המקרה שלפנינו הינו אחד מן המקרים יוצאי הדופן, בו נדרשים אנו להתערב בקביעותיו העובדתיות של בית הדין האזורי. פסק הדין האזורי קבע ממצאים עובדתיים אשר לא עולים בקנה אחד עם חומר הראיות, ואף עומדים בסתירה אליו. במקרה מעין זה "אין בית-המשפט לערעורים רשאי לעצום את עיניו ולקבל את מסקנתו המוטעית של השופט כדבר שאין לערער עליו".

 • בסופו של יום, לאחר ניתוח של הראיות, פסק בין הדין הארצי כי גרסתה של המתלוננת אינה אמינה, לא הוכחה הטרדה מינית, ולא נמצא פגם בהליך פיטוריה. 
 • משקיבל בית הדין הארצי את ערעורם של חברת פלאפון והקב"ט, ביטל את הסכומים אשר נפסקו לזכותה של העובדת, לרבות הוצאות המשפט והורה להשיבם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 • כמו כן חייב בית הדין הארצי את העובדת לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין לחברת פלאפון בסכום כולל של 15,000 ש"ח בתוספת מע"מ, וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 25,000 ש"ח לקב"ט, בתוספת מע"מ.

עע 311/09, עע 312/09, פלאפון תקשורת בע"מ ואריה קרקו נגד לילך אלול, בפני בית הדין הארצי לעבודה, כב' הנשיא סטיב אדלר, כב' השופט עמירם רבינוביץ, כב' השופט שמואל צור, נציג עובדים מר שלום חבשוש, נציג מעבידים מר מיכאל הילב.

 • פלאפון תקשורת בע"מ יוצגה בערעור על ידי עו"ד אלינור אהרונסון ועו"ד נעמה בביש (ממשרד עו"ד אשר חלד).
 • קב"ט פלאפון יוצג בערעור על ידי עו"ד רחל הררי-ליפשיץ ועורך דין פלילי גיא פלנטר.

בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה.

פורסם: גלובס - "הערעור התקבל: בוטל חיוב של קב"ט פלאפון בגין הטרדה מינית". פורסם:TheMarker  - "ביה"ד הארצי לעבודה: עובדת פלאפון פוטרה בשל פגיעה בפרטיות לקוחות ולא על רקע הטרדה מינית". פורסם: ynet – "פלאפון הואשמה בגיבוי הטרדה מינית, וזוכתה". פורסם: נבו המאגר המשפטי. פורסם: פסק דין "קביעת ממצאים עובדתיים - לא די בהתרשמות מן העדים - הטרדה מינית".

 

גיא פלנטר משרד עורכי דין

משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף הפרכת טענות בדבר הטרדה מינית והתנכלות | קבלת ערעור על ידי בית הדין הארצי לעבודה | קב"ט פלאפון שהואשם בתביעה אזרחית בעבירות מין | הטרדה מינית | התנכלות | מעשה מגונה קובץ מצורף הפרכת טענות בדבר הטרדה מינית והתנכלות | קבלת ערעור על ידי בית הדין הארצי לעבודה | קב"ט פלאפון שהואשם בתביעה אזרחית בעבירות מין | הטרדה מינית | התנכלות | מעשה מגונה
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il