צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
דין משמעתי | סטודנטים | ייצוג סטודנט למשפטים בהליך משמעתי בפני הממונה על המשמעת | המסלול האקדמי המכללה למינהל | הונאה בבחינה | הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה
הדפסת עמוד זה
 • פרשה זו עוסקת בהליך משמעתי שהתנהל בפני הממונה על המשמעת של המסלול האקדמי במכללה למינהל.
 • כנגד סטודנט הלומד בבית הספר למשפטים הוגשה קובלנה משמעתית המייחסת לו עבירה משמעתית של הונאה בבחינה, בניגוד לסעיף 13.4 לתקנון המשמעת.
 • סעיף 13.4 לתקנון המשמעת של המסלול האקדמי, המכללה למינהל, קובע כי הונאה בבחינה, בעבודת בית, בעבודה סמינריונית, בעבודת גמר או בכל עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו מהווה עבירת משמעת.
 • הונאה בבחינה נחשבת אחת העבירות המשמעתיות החמורות ביותר בתקנון המשמעת. בהתאמה, הרשעה בעבירה משמעתית של הונאה בבחינה גוררת בדרך כלל ענישה מחמירה בדמות הרחקה בפועל מן הלימודים.
 • סעיף 7.12 בתקנון המשמעת של המסלול האקדמי המכללה למינהל, מאפשר לכל סטודנט אשר מתנהל כנגדו הליך משמעתי להיות מיוצג על ידי עורך דין פרטי.
 • אמנם נקבע בתקנון המשמעת כי ייצוג משפטי בידי עו"ד פרטי יתאפשר "מטעמים מיוחדים שיירשמו" אולם בפועל, לא נתקלנו בשום קשיים בעניין זה וזכינו לשיתוף פעולה מלא; הגורמים האמונים על אכיפת המשמעת במוסד אקדמי זה מאפשרים לסטודנטים שננקטו כנגדם הליכים משמעתיים לממש את זכותם היסודית להיות מיוצגים בידי עורך דין (זכות שכידוע, הוענקה לכל אזרח, בכל הליך משפטי).
 • לנוכח חומרת העבירה המשמעתית אשר בה הואשם בקובלנה והחשש (המבוסס) מעונש של הרחקה מן הלימודים לתקופה לא קצרה, פנה הסטודנט למשפטים למשרדנו וביקש שנייצג אותו בהליך המשמעתי בפני הממונה על המשמעת.
 • בשימוע שנערך בעניין הסטודנט, קיבל הממונה על התביעה של המסלול האקדמי, עו"ד יוסי רחמים, את עמדתו של בא כוחו של הסטודנט, עו"ד גיא פלנטר ושוכנע, כי בנסיבות מקרה זה יש לחרוג ממדיניות הענישה החלה במקרים דומים, ולהימנע מענישה הכוללת הרחקתו של הסטודנט מן הלימודים.
 • בישיבת 20.5.09 אימץ ד"ר יוסי נחושתן, הממונה על המשמעת את הענישה המוצעת על ידי באי כוח הצדדים, והשית על הסטודנט למשפטים את העונשים המשמעתיים הבאים:
  • נזיפה.
  • פסילת הבחינה.
  • הרחקה על תנאי לתקופה של שנה.
 • בהקשר לעונשים הללו, הדגיש הממונה על המשמעת בגזר הדין כדלקמן:

"ללא הנסיבות המקלות שתוארו במקרה זה לא הייתי מהסס לקבוע עונש של הרחקה בפועל מהלימודים. הימנעות מקביעת עונש של הרחקה בפועל במקרה כה חמור של הונאה בבחינה תעשה במקרים נדירים שבנדירים. הנסיבות האישיות והמשפחתיות שתוארו בפנינו שכנעו אותי כי זהו אחד מאותם מקרים".

 • בהמשך, שוכנעו הגורמים האקדמיים בבית הספר למשפטים לאפשר לסטודנט להיבחן במועד מיוחד, באופן שפסילת הבחינה לא גררה את ביטול הקורס כולו.
 • בהמשך עמוד זה, תמצאו קובץ pdf הכולל את פסק הדין של הממונה על המשמעת. מטעמים של דיסקרטיות ושמירה על צנעת הפרט, נמחקו מהפרוטוקול ומפסק הדין פרטים מזהים של הסטודנט וכן נמחקו פרטים אודות נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הסטודנט.

תיק משמעת מספר 52/2009, בפני הממונה על המשמעת המסלול האקדמי, המכללה למינהל.

גיא פלנטר משרד עורכי דין

משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף דין משמעתי | סטודנטים | ייצוג סטודנט למשפטים בהליך משמעתי בפני הממונה על המשמעת | המסלול האקדמי המכללה למינהל | הונאה בבחינה | הפרה של הוראות המתייחסות לבחינה
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il