צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
דין משמעתי | סטודנטים | זיכוי בהליך משמעתי | הונאה בעבודה סמינריונית | ייצוג סטודנטית למשפטים בהליך משמעתי | מכללת שערי משפט
הדפסת עמוד זה
 • כנגד סטודנטית לתואר ראשון בפקולטה למשפטים במכללת שערי משפט, הוגשה קובלנה משמעתית לבית הדין המשמעתי במכללת שערי משפט. הקובלנה המשמעתית ייחסה לסטודנטית שורה של עבירות משמעת:
  • הונאה בנוגע לעבודה סמינריונית, עבירה בניגוד לסעיף יא4 לתקנון משמעת סטודנטים של מכללת שערי משפט.
  • הפרה של הוראות המתייחסות לעבודה המוטלת על הסטודנט בקשר עם לימודיו, עבירה בניגוד לסעיף יא6 לתקנון משמעת סטודנטים.
  • אי ציות לחוק ו/או להוראות ולהנחיות של רשויות המכללה, מוריה או עובדיה, שניתנו על ידם עקב מילוי תפקידם, עבירה בניגוד לסעיף יא1 לתקנון משמעת סטודנטים.
 • ניתן לעיין בתקנון המשמעת של מכללת שערי משפט כאן.
 • על פי הנטען בקובלנה המשמעתית, במסגרת לימודיה לתואר, הגישה הסטודנטית עבודה סמינריונית, לגביה התעורר חשד כי הינה עבודה מועתקת ואינה עבודה מקורית שנכתבה על ידי הסטודנטית עצמה.
 • תקנון המשמעת של מכללת שערי משפט קובע, כי סטודנט יוכל להיות מיוצג בדין על ידי נציג אגודת הסטודנטים ומטעמים מיוחדים שיירשמו יוכל להיות מיוצג על-ידי עורך דין.
 • לנוכח חומרת האישום, ולאור העובדה כי אישום משמעתי זה העמיד את הסטודנטית בסיכון של ממש לעונש כבד של הרחקה בפועל מן המכללה, פנתה הסטודנטית למשרדנו לקבלת ייצוג משפטי בהליך המשמעתי בפני בית הדין המשמעתי של מכללת שערי משפט.
 • במעמד הקראת הקובלנה בפני בית הדין המשמעתי, כפרה הסטודנטית בעובדות הנטענות בקובלנה המשמעתית, טענה כי לא ביצעה עבירה של הונאה בעבודה סמינריונית וכי העבודה שהגישה - אותנטית. בהתאמה, נקבע ההליך המשמעתי לשמיעת ראיות (בהתאם לסעיף 11 לתקנון המשמעת של מכללת שערי משפט).
 • בדיון שהתקיים ביום 8.11.11 בפני בית הדין למשמעת של המכללה, נשמעו הראיות וכן נשמעו טיעוניה של הממונה על התביעה המשמעתית, אשר ביקשה להרשיע את הסטודנטית בעבירות שיוחסו לה. מנגד, נשמעו טעוני ההגנה על שום מה יש לזכות את הסטודנטית מן העבירות המשמעתיות.
 • בתמצית, על בסיס הראיות שנשמעו, טענה ההגנה (בין היתר) כי התביעה המשמעתית לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכחת אשמתה של הסטודנטית בהליך המשמעתי, למעלה מכל ספק סביר, ועל כן יש לזכות את הסטודנטית מהעבירות המשמעתיות המיוחסות לה.
 • בהליך המשמעתי עצמו, קיבל בית הדין המשמעתי את טיעוני ההגנה וקבע כי התביעה לא הצליחה לשכנע את בית הדין על פי מידת ההוכחה הנדרשת בהליך משמעתי, הנשאבת מן ההליך הפלילי ועומדת על מעבר לכל ספק סביר, כי הסטודנטית ביצעה מעשה הונאה ותרמית.
 • לפיכך, בהחלטה מיום 16.11.11, הורה בית הדין המשמעתי של מכללת שערי משפט לזכות את הסטודנטית מכל עבירות המשמעת המיוחסות לה בכתב הקובלנה. עוד קבע בית הדין המשמעתי כי העבודה הסמינריונית תוחזר למרצה לצורך מתן ציון.
 • בהמשך עמוד זה, תמצאו קובץ pdf הכולל את כתב הקובלנה המשמעתית והחלטת הזיכוי של בית הדין המשמעתי של מכללת שערי משפט. מטעמים של דיסקרטיות ושמירה על צנעת הפרט, נמחקו פרטים מזהים של הסטודנטית.
 • מקרה זה ממחיש כי במקרים המתאימים, ניתן להוביל לזיכוי משמעתי מכל העבירות המיוחסות בכתב הקובלנה.

ת"מ 9/11, בפני בית הדין המשמעתי במכללת שערי משפט.

 

ראו ראיון שערך בן כספית עם עו"ד פלילי גיא פלנטר בתכנית "עושים סדר" בנושא העמדתם לדין משמעתי של סטודנטים אשר רכשו עבודות אקדמאיות.

גיא פלנטר משרד עורכי דין

ייצוג משפטי לסטודנטים - דין משמעתי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף דין משמעתי | סטודנטים | זיכוי בהליך משמעתי | הונאה בעבודה סמינריונית | ייצוג סטודנטית למשפטים בהליך משמעתי | מכללת שערי משפט
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il