צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
דין משמעתי | עובדי מדינה | זיכוי עובד מדינה בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה | דיווח כוזב | פגיעה במשמעת שירות המדינה | התנהגות שאינה הולמת | תיק בד"מ 50/11
הדפסת עמוד זה
 • בעקבות חקירה משמעתית שהתנהלה כנגד עובדת מדינה וותיקה שהועסקה כמדריכה במשרד החינוך, הגישה כנגדה נציבות שירות המדינה תובענה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה.
 • בתמצית, נטען בכתב התובענה כי דיווחה בכתב דיווח כוזב הנוגע לרישוי גן ילדים, פגעה במשמעת שירות המדינה, לא קיימה את המוטל עליה כעובדת מדינה והתנהגה התנהגות שאינה הולמת עובד מדינה.
 • בהתאמה, הואשמה עובדת המדינה בכתב התובענה בשלוש עבירות משמעת, בניגוד לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג - 1963:
  • עשיית מעשה או התנהגות הפוגעת במשמעת שירות המדינה, עבירת משמעת בניגוד לסעיף 17(1) לחוק שירות המדינה (משמעת).
  • אי קיום המוטל עליה כעובדת מדינה, על פי נוהג, חוק או תקנה, או הוראה כללית או מיוחדת שניתנו כדין, עבירת משמעת בניגוד לסעיף 17(2) לחוק שירות המדינה (משמעת).
  • התנהגות שאינה הולמת את תפקידה כעובדת מדינה או התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה, עבירה משמעתית בניגוד לסעיף 17 (3) לחוק שירות המדינה (משמעת).
 • חומרת המעשים המיוחסים לעובדת המדינה בכתב התובענה כמו גם חוסר היושר הטמון במעשים, העמידו אותה בסיכון ממשי כי במידה וחלילה תורשע בדין, תפוטר מייד משירות המדינה.
 • לנוכח סיכון זה, פנתה עובדת המדינה לעו"ד גיא פלנטר, על מנת שיעניק לה יצוג משפטי בהליך המשמעתי בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה.
 • לאחר שנשמעו בבית הדין למשמעת מרבית עדי התביעה מטעם נציבות שירות המדינה, ובעקבות העובדות שהתבררו בחקירה הנגדית שערך עו"ד גיא פלנטר לעדים, חזרה בה נציבות שירות המדינה מהתובענה.
 • משחזרה בה התביעה מהתובענה בשלב זה של ההליך המשמעתי, הורה בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים (בראשות עו"ד אורי כהן, ממלא מקום אב בית הדין ויו"ר המותב) על זיכוי הנאשמת מכל האישומים ועבירות המשמעת שיוחסו לה בכתב הקובלנה.
 • בעקבות זיכוי הנאשמת על ידי בית הדין למשמעת של עובדי המדינה, טוהר שמה לחלוטין.
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בכתב התובענה שהוגש כנגד עובדת המדינה ובהחלטת בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים לזכות את עובדת המדינה (מטעמי צנעת הפרט, נמחקו כל הפרטים המזהים הנוגעים לנאשמת).

תיק בד"מ 50/11, בית הדין למשמעת של עובדי המדינה בירושלים (בפני עו"ד אורי כהן, ממלא מקום אב בית הדין ויו"ר המותב, ד"ר יצחק הגר ומר דוד הלוי). פסק הדין ניתן ביום 6.12.2011

גיא פלנטר משרד עורכי דין

ייצוג משפטי לעובדי מדינה בפני בית הדין למשמעת של עובדי המדינה

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף דין משמעתי | עובדי מדינה | זיכוי עובד מדינה בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה | דיווח כוזב | פגיעה במשמעת שירות המדינה | התנהגות שאינה הולמת | תיק בד"מ 50/11
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il