צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
דין משמעתי | עורכי דין | אתיקה מקצועית | עבירות משמעת - זיכוי עורך דין | העדר יחס של כבוד ופגיעה בכבוד בית המשפט | אי מתן עזרה לבית המשפט לעשות משפט | הפרעה לבית המשפט לעשות משפט | הפסקת טיפול בעניין לקוח מבלי למנוע פגיעה | הפרת חובת נאמנות ומסירות ללקוח
הדפסת עמוד זה

תמצית המקרה - זיכוי עורך דין מעבירות משמעת

 • שופטת המכהנת בבית המשפט המחוזי מרכז הפנתה תובעים להגיש תלונה משמעתית כנגד עורך דין לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין על אי התייצבותו של עורך הדין לדיון, למרות שלא שוחרר מייצוג, וכן בגין סירובו (לטענתם של התובעים) למסור להם את התיק.
 • משהוגשה כנגד עורך הדין קובלנה ולאחר שנשמעו הראיות כמעט עד תום, זוכה עורך הדין ע"י בית הדין המשמעתי מכל אשמה.

כתב הקובלנה שהוגש כנגד עורך הדין לבית הדין המשמעתי

"התיק נקבע להיום בנוכחות התובעים עצמם ובנוכחות בא כוחם [הנאשם], שעדיין לא שוחרר מייצוגם של התובעים. זאת ועוד, מדברי התובעים עולה כי עו"ד [הנאשם] מעכב בידיו את מסמכיהם של התובעים וזאת לכאורה בניגוד לכללי האתיקה. לפיכך נדרש עו"ד [הנאשם] לפעול בהתאם לכללי האתיקה ולאפשר לתובעים לקבל העתקי כל המסמכים השייכים להם".

 • על פי הנטען בקובלנה, שבו וביקשו המתלוננים מעורך הדין כי ישיב להם את התיק ומסמכיהם אולם עורך הדין התנה את מסירת התיק בחתימתם על מסמך וויתור על תביעות ו/או טענות כלפיו.
 • משסירבו המתלוננים לחתום על כתב ויתור תביעות ו/או טענות כאמור לעיל, נטען כי עורך הדין לא הסכים להשיב להם את תיקם.
 • בהמשך, יידעו המתלוננים את בית המשפט כי למרות החלטת השופטת, לא השיב להם עורך הדין את התיק.
 • בתגובה, קבעה כב' השופטת דודקביץ כי: "מן הראוי שהתובעים יפנו ללשכת עורכי הדין", וכך עשו.

נסיונותיו של עורך הדין למנוע את הגשת הקובלנה כנגדו - לא צלחו

 • בטרם הגשת כתב הקובלנה כנגדו, ביקשה ועדת האתיקה מעורך הדין את תגובתו לתלונה ואף איפשרה לו להוסיף לאמור בתגובתו (לאחר שועדת האתיקה גיבשה עמדה, על בסיס החומר שהצטבר בידה, כי עורך הדין עבר לכאורה עבירות משמעת).
 • כל נסיונותיו של עורך הדין לשכנע את ועדת האתיקה כי יש להימנע מלהגיש כנגדו קובלנה, לא צלחו ולפיכך נאלץ להתמודד עם קובלנה משמעתית שהוגשה כנגדו לבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז ת"א והמרכז.

בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב - יפו מזכה את עורך הדין מכל אשמה

 • לאחר הגשת הקובלנה כנגדו, פנה עורך הדין הנאשם לעורך דין גיא פלנטר, על מנת שיעניק לו ייצוג משפטי בהליך המשמעתי בפני בית הדין המשמעתי.
 • עמוק לתוך פרשת ההגנה, לאחר שעו"ד גיא פלנטר חקר את כל עדי הקובלת בחקירה שכנגד, בעיצומה של חקירתו הנגדית של הנאשם ולנוכח ראיה חדשה שהגיש עו"ד פלנטר לבית הדין, החליטה הקובלת (ועדת האתיקה) לקבל את גרסת הנאשם, חזרה בה מכתב הקובלנה וביקשה מבית הדין להורות על זיכויו של הנאשם מהאישומים המשמעתיים.
 • בהכרעת דין מיום 2.4.14, בעקבות הודעת ועדת האתיקה על חזרתה מהקובלנה, ביטל בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בת"א – יפו (הרכב אב"ד, שי ניידרמן, עו"ד, חב"ד איה שריק, עו"ד וחב"ד חנה גלזר, עו"ד) את הקובלנה והורה על זיכוי הנאשם.
 • בקובץ pdf בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בקובלנה שהוגשה כנגד עורך הדין, הודעת פרקליט ועדת האתיקה, ד"ר מייק יורק-ריד על חזרה מהקובלנה והכרעת דינו של בית הדין המשמעתי, אשר במסגרתה ביטל את הקובלנה והורה על זיכוי עורך הדין מכל אשמה (ללא פרטים מזהים אודות עורך הדין אשר זוכה).

תיק בד"מ 132/12, ועדת האתיקה – מחוז ת"א והמרכז של לשכת עורכי הדין נגד עו"ד פלוני, בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב - יפו.

ב"כ הקובלת: צחי יונגר, עו"ד. ב"כ הנאשם: גיא פלנטר, עו"ד.

 

גיא פלנטר משרד עורכי דין

דין משמעתי | אתיקה מקצועית
ייצוג עורכי דין בהליכים משמעתיים בפני בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף דין משמעתי | עורכי דין | אתיקה מקצועית | עבירות משמעת - זיכוי עורך דין | העדר יחס של כבוד ופגיעה בכבוד בית המשפט | אי מתן עזרה לבית המשפט לעשות משפט | הפרעה לבית המשפט לעשות משפט | הפסקת טיפול בעניין לקוח מבלי למנוע פגיעה | הפרת חובת נאמנות ומסירות ללקוח
Google+

תגיות (ביטויים בתחום):

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il