צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
דין משמעתי | סטודנטים | זיכוי קב"ט השגרירות בהליך משמעתי בפני ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה מעבירה של הונאה בבחינה
הדפסת עמוד זה

תמצית המקרה – זיכוי מכל אשמה על ידי ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה

 • טענותיה של משגיחה בדבר הונאה בבחינה הופרכו; קב"ט במשרד החוץ, סטודנט באוניברסיטה הפתוחה זוכה מכל אשמה על ידי ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה.

האישום – הונאה חמורה בבחינה שנערכה בשגרירות ישראל

 • פרשה זו עוסקת בסטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, עובד משרד החוץ המועסק כקב"ט בשגרירות ישראל הנמצאת באחת מארצות מערב אירופה.
 • קובל האוניברסיטה הפתוחה הגיש כנגד הסטודנט קובלנה משמעתית המייחסת לו את עבירות המשמעת הבאות:
  • הונאה או מצג שווא בבחינה, עבירה משמעתית לפי סעיף 3ו (1) לתקנון המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה.
  • הפרת הוראות האוניברסיטה הפתוחה לגבי מטלות או בחינות, עבירה משמעתית לפי סעיף 3ז לתקנון המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה.
 • כרקע למקרה זה נציין את הדברים הבאים: סטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה השוהים בחו"ל בזמן לימודיהם רשאים להיבחן בשגרירות ישראל. הבחינה בשגרירות נערכת תחת השגחתה של משגיחה, הדואגת בתום הבחינה להכניס את השאלון ביחד עם מחברת התשובות למעטפה. על המעטפה רושמת המשגיחה בכתב ידה את תאריך הבחינה ומקום הבחינה והמעטפה הסגורה משוגרת בדואר דיפלומטי לאוניברסיטה הפתוחה בארץ, לבדיקה.
 • בתמצית, נטען על ידי הקובל כי לאחר סיום הבחינה אשר נערכה בשגרירות בחו"ל, דאג הסטודנט לפתוח את המעטפה אליה הוכנסו תשובותיו, להוסיף על תשובותיו ולהחליף את המעטפה.

ראיות הקובל להוכחת האישום של הונאה בבחינה והפרת הוראות האוניברסיטה לגבי בחינות

 • להוכחת האישום, הביא הקובל בפני ועדת המשמעת את הראיות הבאות:
  • העובדה, שאין עליה חולק, לפיה כתב היד על המעטפה שהגיעה לישראל אינו זהה לכתב ידה של המשגיחה בבחינה.
  • את המעטפה ובתוכה מחברת התשובות מסרה המשגיחה למזכירת הקונסול, על מנת שהאחרונה תדאג להעבירה למשלוח בדואר הדיפלומטי לישראל. מזכירת הקונסול הינה אשתו של הסטודנט, כך שלכאורה, בשל הקרבה המשפחתית בין הסטודנט למזכירת הקונסול, לסטודנט היתה נגישות למעטפה והיזדמנות לבצע את המיוחס לו ולהחליף את המעטפה במעטפה אחרת.
  • מדובר בבחינה שאורכה 3 שעות. לטענת המשגיחה, 20-30 דקות לתוך הבחינה, חדל הסטודנט מלכתוב ועד תום מועד הבחינה ניהל איתה שיחה ערה על עניינים שונים. לטענת המשגיחה, הספיק הסטודנט לרשום בדף התשובות 1-2 עמודים ואילו במחברת שנבדקה בישראל, השתרעו תשובותיו של הסטודנט על 7 עמודים שלמים.
 • בתגובה לתלונת המשגיחה, הכחיש הסטודנט את המיוחס לו והציג בפני קובל האוניברסיטה הפתוחה, שלל ראיות התומכות בחפותו, אולם הקובל לא השתכנע, והביא את הפרשה לפיתחה של ועדת המשמעת.

העמדת ייצוג משפטי בפני ועדת המשמעת וזיכוי מכל אשמה

 • מאחורי האישום של הונאה בבחינה שיוחס לסטודנט, עמדו למעשה שורה של טענות חמורות ביותר, הכוללות אף היבטים פליליים של קשירת קשר להונות, בין עובדי ציבור (הקב"ט ומזכירת הקונסול), זיוף כתב היד על המעטפה ושימוש במעטפה המזויפת על מנת לקבל במרמה ציון.
 • בהיותו עובד משרד החוץ, קצין ביטחון מונחה שב"כ, אשר אמינותו חייבת להיות ללא רבב, ולנוכח חומרת האישום והשלכותיו הקשות, במידה וחלילה יורשע, ומשלא הועילו לו כל טעוניו בשלב המקדמי של בירור התלונה ובכל זאת מצא עצמו מתמודד עם הליך משמעתי בפני ועדת המשמעת, החליט הסטודנט להעמיד ייצוג משפטי מקצועי אשר יוכיח את חפותו.
 • בהתאם להוראות סעיף 31 לתקנון המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה, סטודנט אשר הועמד לדין משמעתי יכול לבחור להיות מיוצג על ידי עורך דין, אולם עליו להודיע על כך למזכירות ועדת המשמעת לא יאוחר משבעה ימי עבודה טרם המועד שנקבע לדיון.
 • הסטודנט שכר את שרותיו של עו"ד גיא פלנטר ולאחר שנשמעו הראיות עד תום, הרכב בראשות ד"ר יובל אילון, הממונה על המשמעת, ד"ר אלה צור, סגנית הממונה על המשמעת ומר ישראל לבני, סגן הממונה על המשמעת קיבל את כל טיעוני ההגנה החליט פה אחד לזכות את הסטודנט מכל אשמה. בכך טוהר שמו הטוב של הסטודנט הן באוניברסיטה הפתוחה והן אצל מעסיקו – משרד החוץ.
 • בהמשך עמוד זה ניתן לעיין בפסק הדין של ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה מיום 18.9.14, שם זוכה הסטודנט מכל אשמה. בקובץ pdf בתחתית עמוד זה ניתן לעיין בקובלנה המשמעתית שהוגשה כנגד הסטודנט המייחסת לו הונאה בבחינה, ובהחלטת ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה לזכות את הסטודנט מכל אשמה. מטעמים של דיסקרטיות ושמירה על צנעת הפרט, נמחקו פרטים מזהים של הסטודנט.
 • מקרה זה ממחיש כי במקרים המתאימים, ניתן להוביל לזיכוי משמעתי מכל העבירות המיוחסות בכתב הקובלנה.
 • לפרטים נוספים אודות ייצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים ראו בעמוד - דין משמעתי | סטודנטים | ייצוג סטודנטים בהליכים משמעתיים במוסדות אקדמאיים בגין עבירות משמעת.

תיק 101502 בפני ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה.

גיא פלנטר משרד עורכי דין

ייצוג משפטי לסטודנטים - דין משמעתי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה לחץ לצפייה: קובץ מצורף דין משמעתי | סטודנטים | זיכוי קב"ט השגרירות בהליך משמעתי בפני ועדת המשמעת של האוניברסיטה הפתוחה מעבירה של הונאה בבחינה
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il