צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
טיהור שמו הטוב של חשוד או נאשם | הסרת פרסום שלילי
הדפסת עמוד זה

במסגרת עיסוקיו, פועל משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר לתיקון הנזק התדמיתי שנגרם לחשוד או לנאשם בהליך פלילי, להסרת פרסום שלילי אודותיו ולטיהור שמו הטוב בציבור.

  • מטבע הדברים, עצם הפירסום באמצעי התקשורת על פתיחה בחקירה פלילית כנגד אדם ובוודאי על מעצרו ו/או הגשת  כתב אישום כנגדו, פוגעים קשות בשמו הטוב.
  • תיקון שהכניס המחוקק לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 מחייב כיום את אמצעי התקשורת בחובת עדכון.
  • על פי סעיף 25א לחוק איסור לשון הרע, פורסם באמצעי תקשורת שנפתחה חקירה פלילית נגד אדם או שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה, והתקבלה החלטה לסגור את התיק הפלילי לא להגיש כתב אישום או לעכב הליכים, או שזוכה האדם או התקבל ערעורו לפי העניין (בסעיף זה - "החלטה עדכנית"), ודרש אותו אדם בכתב מאמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית, יפרסם אמצעי התקשורת את ההחלטה העדכנית בתוך זמן סביר מיום קבלת הדרישה; לענין סעיף זה, "הורשע" - לרבות קביעה של בית המשפט שהאדם ביצע עבירה בלא הרשעה.
  • המחוקק אף חייב את אמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית בהבלטה הראויה ובהתחשב, בין השאר, בדרך שבה פורסמה הידיעה שאותה יש לעדכן וקבע כי הפרת הוראה חובת העדכון מהווה "עוולה אזרחית" (כלומר מקימה עילת תביעה אזרחית).

בנסיבות המתאימות, בעקבות סגירת תיק חקירה, אי הגשת כתב אישום, עיכוב ההליכים הפליליים או זיכוי, פונה משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר לאמצעי התקשורת, בדרישה לעדכן את הציבור בכך שטוהר שמו של החשוד או הנאשם, או בדרישה להסרת הפרסום השלילי או הפוגעני. 

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר

משפט פלילי | משפט צבאי | הסרת פרסום שלילי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה
Google+

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il