צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
רישוי כלי יריה | חידוש רישיון נשק | החזרת נשק מהמשטרה | ערר על החלטת פקיד רישוי | הגשת עתירה מנהלית להשבת רישיון לנשק
הדפסת עמוד זה

 

רישוי כלי יריה | חידוש רישיון נשק | החזרת נשק מהמשטרה | ערר על החלטת פקיד רישוי

בעמוד זה תמצאו מידע על הנושאים הבאים:

רקע כללי אודות רישוי כלי יריה בישראל:

תחומי טיפול הנוגעים לרישוי כלי נשק - משרד עורך דין גיא פלנטר:

 • להענקת או לשלילת הזכות לשאת נשק השלכות מרחיקות לכת, הן מבחינת ביטחונו האישי של אדם והסובבים אותו והן במישור התעסוקתי.
 • לא אחת, טיפול בלתי מקצועי בנושא הוביל לנזקים בלתי הפיכים, ומכאן החשיבות בייעוץ וייצוג משפטי בכל הנוגע לרישוי כלי יריה.
 • משרד עורך דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לאזרחים, אנשי צבא וביטחון, אנשי אבטחה וארגונים בכל הנוגע לעניינים הבאים:
  • רישוי כלי יריה.
  • בקשה לקבלת רישיון לכלי יריה.
  • סירוב של פקיד הרישוי לתת רישיון לנשק.
  • חידוש רישיון כלי יריה.
  • סירוב של פקיד הרישוי לחדש רישיון נשק.
  • התמודדות עם ביטול או שלילת רישיון נשק.
  • החזרת נשק מהמשטרה.
  • הגשת ערר בפני ועדת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה.
  • ערר על פסילה מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית.
  • עתירה מינהלית בפני בית המשפט כנגד החלטה של ועדת ערר.

מקרה להמחשה שטופל על ידי משרדנו - קבלת ערר | אישור לחידוש רשיון נשק והחזרת האקדח מהמשטרה:

תחילת הפרשה - תלונה על עבירות אלימות במשפחה הובילה לדרישה מיידית להפקיד את האקדח במשטרה:

 • פרשה זו עוסקת באזרח מן השורה, בעל משרד לתיווך נדל"ן, אשר בעברו שירות צבאי כלוחם. לאחר שחרורו מצה"ל, קיבל רשיון להחזקת כלי יריה פרטי (אקדח) ובמשך שנים התנדב במשמר האזרחי והיה חבר במועדון קליעה.
 • במשך כל חייו לא הוגשה כנגדו ולו תלונה אחת למשטרה, כולל מצד בת זוגתו, עד שחיי הנישואין של בני הזוג עלו על שרטון. על רקע משבר שפרץ בחיי הנישואין, הגישה כנגדו בת זוגתו תלונות למשטרה, המייחסות לו עבירות של איומים, הפרת הוראה חוקית ותקיפת בת זוג.
 • כדרכה בטיפול בתלונות המעלות חשד לעבירות אלימות במשפחה ומבלי להמתין לממצאי החקירה הפלילית, מייד דרשה משטרת ישראל כי האיש יפקיד את אקדחו במשטרה, וכך כמובן עשה.

למרות שתיק החקירה המשטרתי נסגר, כל נסיונותיו של האזרח לקבל חזרה את אקדחו מהמשטרה כושלים ורשיונו להחזקת כלי היריה מבוטל על ידי האגף לרישוי כלי יריה:

 • ברגיל, הרשעה בעבירת אלימות כלפי בן משפחה גוררת במסגרת גזר הדין ביטול רשיון לכלי יריה (סעיף 18א(ב) לחוק כלי היריה, תש"ט – 1949).
 • אולם במקרה הנדון, כלל לא הוגש כתב אישום והאיש לא הורשע בפלילים. לפיכך, משנתסיימה חקירת המשטרה ותיק החקירה נסגר, פנה האיש שמח וטוב לב וביקש לקבל חזרה את רשיונו להחזקת כלי יריה.
 • להפתעתו, למרות שמלכתחילה נדרש להפקיד את האקדח כתוצאה מפתיחת חקירה פלילית כנגדו, חקירה פלילית שנסתיימה בסגירת התיק, כל נסיונותיו להחזיר את אקדחו כשלו, לאחר שנתקלו בחומה בצורה בענין זה.
 • תחילה קיבל תשובה מהאגף לרישוי כלי יריה במשרד לביטחון פנים כי בקשתו לרשיון לכלי יריה לא אושרה בשל "אי המלצת המשטרה".
 • בהתאם להוראות סעיף 12(ג)(1) לחוק כלי היריה, תש"ט – 1949, הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני הגורם המוסמך שמינה לענין זה שר הפנים (נקרא – "הממונה").
 • הממונה אמור להחליט בערר תוך 45 ימים מהמועד שבו הגיע הערר לידיו, וזאת לאחר שקיבל את תגובת המשטרה לערר.
 • האיש מימש את זכות הערר שהוענקה בחוק, אולם ערר שהגיש בעצמו לועדת עררים לכלי יריה נדחה על ידי הממונה, מהטעמים הבאים:
  • עד לתפיסתו של האקדח החזיק בו בגין תבחיני העבר.
  • כיום תבחין "משמר" אינו מהווה תבחין למתן או חידוש רשיון אלא מהווה רק עילה להמשך החזקת כלי היריה למי שמחזיקו כחוק.
  • בזמנו, בקשתו לחדש את הרשיון נדחתה משום התנגדות המשטרה. עם הגשת הערר הועבר עניינו לתגובה נוספת של הקצין הממונה במשטרה, אשר החליט שלא לחזור בו מסירובו הקודם, בשל תיק הנוגע לעבירות איומים, הפרת הוראה חוקית ותקיפה סתם בן זוג (למרות שהתיק נסגר מחוסר ראיות).
  • מששקל הממונה את טעוניו של האיש ואת האינטרס שלו לשאת כלי יריה מחד ואת עמדת המשטרה והאינטרס שלה להגנה על שלום הציבור ביטחונו מאידך, החליט הממונה להכריע את הכף, לטובת האינטרס של שלום הציבור ולא לאפשר מתן רשיון לאיש.
  • בשולי ההחלטה לדחות את הערר, צוין כי משטרת ישראל תבחן שוב את בקשתו באם יפנה שוב לאחר תחילת 2014 וזאת בתנאי שלא ירשמו כנגדו רישומים משטרתיים / פליליים נוספים.
 • אימרה זו, בשולי ההחלטה לדחות את הערר, הותירה בליבו של האיש זיק של תקווה שנשקו יוחזר ומשלא נפתחו כנגדו רישומים משטרתיים / פליליים נוספים פנה שוב לאחר תחילת 2014 בבקשה לרשיון לכלי יריה.
 • לתדהמתו, גם הפעם נמסר לו על ידי האגף לרישוי כלי יריה במשרד לביטחון הפנים כי בקשתו נדחתה, בטענה של אי עמידה בתבחינים שנקבעו ופורסמו לציבור. את הדחיה נימק הגורם המוסמך באופן הבא: בטרם הפקדתו במשטרה, החזיק המבקש באקדח על בסיס תבחין משמר. תבחין משמר מתייחס למי שמחזיק כדין בכלי היריה מסוג אקדח עשר שנים ברצף, ברשיון תקף. הפקדת האקדח במשטרה קטעה את הרצף  ומשלא נתקיים הרצף של החזקת כלי היריה במשך 10 שנים – נדחתה הבקשה.

קבלת ערר שהוגש ע"י משרד עורך דין גיא פלנטר - אישור לחידוש רשיון הנשק והחזרת האקדח מהמשטרה:

 • בשלב זה, נואש האיש מנסיונותיו לחדש את רשיונו ולהחזיר את אקדחו בכוחות עצמו ופנה למשרדנו, על מנת שנפעל לחידוש הרישיון לכלי יריה שבוטל ולהחזרת האקדח מהמשטרה.
 • משרד עורך דין גיא פלנטר הגיש מטעמו של האיש ערר על החלטתו של ראש ענף כלי יריה לדחות את בקשתו של העורר לחדש את רישיונו לכלי יריה, לאחר שהרישיון בוטל.
 • הממונה קיבל את הערר שהוגש על ידי משרד עורך דין גיא פלנטר והורה לאפשר לאיש לחדש את הרשיון לכלי היריה.
 • עם חידוש רשיון כלי היריה והחזרת האקדח מהמשטרה, הסתיים טיפול משרדנו.
 • להלן ההחלטת ממונה מחוז תל אביב במשרד לביטחון הפנים, האגף לרישוי כלי יריה, לקבל את הערר ולאשר את חידוש הרשיון לאקדח:

 

קבלת ערר | אישור לחידוש רשיון נשק והחזרת האקדח מהמשטרה:

משרד עורך דין גיא פלנטר מעניק ייעוץ וייצוג משפטי לאזרחים, אנשי צבא וביטחון, אנשי אבטחה וארגונים בכל הנוגע לעניינים הבאים:

 • רישוי כלי יריה.
 • בקשה לקבלת רישיון לכלי יריה.
 • סירוב של פקיד הרישוי לתת רישיון לנשק.
 • חידוש רישיון כלי יריה.
 • סירוב של פקיד הרישוי לחדש רישיון נשק.
 • התמודדות עם ביטול או שלילת רישיון נשק.
 • החזרת נשק מהמשטרה.
 • הגשת ערר בפני ועדת ערר על החלטת פקיד רישוי כלי יריה.
 • ערר על פסילה מלשאת נשק בשל סיבה פסיכיאטרית.
 • עתירה מינהלית בפני בית המשפט כנגד החלטה של ועדת ערר.

קישורים למידע נוסף בנושא רישוי כלי יריה:

משרד עורך דין גיא פלנטר

רישוי כלי יריה | חידוש רשיון נשק | החזרת נשק מהמשטרה | ערר על החלטת פקיד רישוי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה
Google+

תגיות (ביטויים בתחום):

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il