צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
תאגידים | יעוץ וייצוג בדין פלילי
הדפסת עמוד זה

משרד עו"ד פלילי גיא פלנטר מעניק יעוץ וייצוג משפטי לתאגידים בנושאים פליליים.

  • על לקוחותיו של משרד עורכי דין גיא פלנטר נמנים תאגידים מובילים במשק כגון בנק הפועלים, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ, נקסטקום בע"מ, וואלה! תקשורת בע"מ וכן חברות דלק, חברות תעופה, חברות ביטוח, חברות בניה, מכוני יעוץ ובקרה ותאגידים רבים נוספים.
  • כידוע, עיקר הפעילות העיסקית, מסחרית ותעשייתית מתבצעת כיום באמצעות תאגידים. לנוכח הידוק הפיקוח והגברת הרגולציה על פעילותם של תאגידים, כמעט בכל תחום פעילותם נמצא כיום איסורים פליליים, שהפרתם מובילה לסנקציה עונשית פלילית.
  • מגוון העבירות הפליליות בהן עלולים התאגיד ו/או נושאי המשרה בתאגיד להיכשל פשוט עצום; אך לשם המחשה, נזכיר את העבירות הפליליות בחוק החברות, פקודת החברות, חוק ההגבלים העסקיים, חוק ניירות ערך, חוק איסור הלבנת הון, חוק התכנון והבניה, חוק הגנת הפרטיות, חוק רישוי עסקים, חוקים סוציאליים שונים (למשל חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), חוקים הנוגעים לאיכות הסביבה, חוקים הנוגעים להגנת הצרכן ולתקנים שונים, חוקים הנוגעים לבטיחות בעבודה (למשל פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה) וכמובן - חוקי המיסוי השונים הקובעים עבירות מס
  • הוסף על כך, שעל תאגידים הפועלים בתחומים מסויימים קיימים איסורים פליליים נוספים, ספציפיים לתחום פעילותם; למשל, ביחס לתאגידי תקשורת - העבירות הפליליות המפורטות בחוק הקרינה הבלתי מייננת.
  • תאגיד יכול למצוא עצמו אם כן על ספסל הנאשמים, קל וחומר נושאי המשרה ובעלי התפקידים בו ואפילו בעבירה של גרימת מוות ברשלנות, בניגוד לחוק העונשין1977. הטלת אחריות פלילית על תאגידים, הפכה כבר לדבר שבשגרה בהליכים פליליים בבתי המשפט.
  • מנגד, לא אחת, נמצאים התאגיד ונושאי המשרה בצד המבקש להתלונן על עבירה פלילית. כך למשל, תאגיד עשוי להיות קרבן לעבירות מצד עובדיו כגון גניבות, הונאות ומעילות.
  • משרדנו נותן יעוץ משפטי לתאגידים ולאנשיהם, בין כחשודים ובין כמתלוננים, וזאת תוך ליווי החקירה הפלילית ומתן יעוץ לאורך כל שלבי החקירה.
  • לעיתים, אנו מעניקים יעוץ משפטי שמטרתו לצמצם או אף למנוע מראש את חשיפת התאגיד ואנשיו להליכים פליליים, למשל - בכל הנוגע לבטיחות בעבודה או לחובות המוטלות על נותני שירותים פיננסיים בהקשר לחוק איסור הלבנת הון.
  • במקרים אחרים, ניתן יעוץ משפטי למעסיקים בכל הנוגע לאופן הטיפול בתלונות עובדיהם ו/או חובותיהם לנקוט באמצעים שונים למניעת עבירות פליליות, כגון הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה.
  • משהוגש כתב אישום כנגד תאגיד ו/או אנשיו, מייצג משרדנו את הנאשמים בפני בתי המשפט בכל רחבי הארץ ובכל הערכאות, כך למשל במקרים שלתאונות עבודה, בהם נטען כי רשלנות פלילית הובילה לחבלה או למוות ובמגוון רחב של עבירות צווארון לבן.

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר מעניק יעוץ וייצוג משפטי לתאגידים בנושאים פליליים.

גיא פלנטר משרד עורכי דין פלילי

משפט פלילי | יעוץ ויצוג משפטי לתאגידים בנושאים פליליים

www.flanter-law.co.il

 

הדפסת עמוד זה
Google+

תגיות (ביטויים בתחום):

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il