צרו איתנו קשר

שלח פניה
תפריט
משרד עורכי דין פלילי
עו"ד גיא פלנטר טלפון
דין משמעתי | הליכים משמעתיים | אתיקה מקצועית
הדפסת עמוד זה

משרד עורכי דין גיא פלנטר מתמחה בדיני משמעת ואתיקה מקצועית ומעניק ייצוג משפטי בהליכים משמעתיים בכל רחבי הארץ.

 • בעלי מקצועות רבים כפופים לדיני משמעת, במסגרת הגוף או המוסד עליו הם נמנים.
 • ביחס לכל גוף או מוסד שכזה קיים הסדר משמעתי המטפל בנושאים הבאים:
  • מה נופל בגדר עבירת משמעת או עבירה על האתיקה המקצועית של הגוף או המוסד;
  • כיצד יבדקו או יחקרו החשדות הנוגעות לעבירת משמעת או עבירה אתית;
  • אופי והרכב הגוף בפניו תובא העבירה לשיפוט משמעתי (בית דין משמעתי, ועדת משמעת, ממונה על המשמעת, רשם, מועצה וכו');
  • סדרי הדין ודיני הראיות לפיהם יתנהל השיפוט המשמעתי ובירור האשמה;
  • וכמובן - סמכויותיו של הגוף המכריע, אמצעי המשמעת שבכוחו לגזור על מי שהורשע בעבירת משמעת, וכיצד ניתן לערער על החלטותיו.
 • לרשימה של מקצועות ומגזרים הנתונים על פי דין לשיפוט משמעתי ראו כאן: דין משמעתי | הליך משמעתי | בעלי מקצועות המוסדרים בדין | ייצוג משפטי | אתיקה מקצועית.
 • מעבר לדין המשמעתי הספציפי החל לגבי תחום עיסוק מסוים, קיימת תמיד התייחסות, באופן כזה או אחר, לסוגיות הנוגעות לאתיקה מקצועית, מצבים שונים של ניגוד עניינים, מעשים המערערים את מהימנותו של בעל המקצוע, והתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע.
 • ככלל, ענישה או זיכוי בפלילים אינם מונעים הליך משמעתי ובמידה ואדם נמצא אדם בדין משמעתי אין הדבר גורע מאחריותו הפלילית, במידה וקיימת אחריות כזו.
 • בפועל, הרשעה בעבירה פלילית תוביל בדרך כלל גם לפתיחת הליך משמעתי, במיוחד כאשר ההרשעה נוגעת לעבירה שיש עימה קלון.
 • לעיתים, יפתח ההליך המשמעתי לאחר חקירת משטרה, כאשר הפרקליטות הגיעה למסקנה שאין מקום לנקוט בהליכים פליליים, אך יש מקום לברר את ההיבט המשמעתי או האתי של הפרשה.
 • גופים רבים הקימו לעצמם מנגנוני משמעת עצמאיים, הפועלים על פי תקנון משמעת פנימי. במסגרת זו ניתן להזכיר למשל את חברת בזק, שהקימה מנגנון משמעת עצמאי הכולל ועדות משמעת חטיבתיות ובית דין למשמעת, במקום מנגנון המשמעת של נציבות שירות המדינה, שאליו היו כפופים עובדי בזק בעבר.

הליך משמעתי - חשיבות היעוץ והייצוג המשפטי על ידי עורך דין

 • להליכים משמעתיים השלכות מרחיקות לכת; בכוחם לקטוע מסלול של לימודים אקדמאיים ולחסום אפשרויות תעסוקה בעתיד, למנוע קידום מקצועי במקום עבודה ואף להוביל להרחקתו של בעל מקצוע ממפעל חייו, לגדוע את מקור פרנסתו ולפגוע בשמו הטוב.
 • בשל ההשלכות הפוגעניות הללו, יש מקום לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בדין המשמעתי כבר בשלב הבירור או החקירה המשמעתית, וזאת במטרה לשכנע שאין מקום לנקוט בהליכים משמעתיים.
 • הצורך החיוני בייצוג משפטי מתעורר ביתר שאת, שעה שכבר נפלה החלטה לנקוט בהליכים משמעתיים ולהאשים בעבירות משמעת.
 • כל מי שנתון לחקירה משמעתית או להליך משמעתי רשאי להתייעץ עם עורך דין על פי בחירתו ולהיות מיוצג על ידו.

משרד עורכי דין גיא פלנטר מתמחה בדיני משמעת ואתיקה מקצועית ומעניק ייצוג משפטי בהליכים משמעתיים בכל רחבי הארץ. בהקשר זה, אנו עוסקים בתחומים הבאים:

בעמודה השמאלית בעמוד זה ניתן להתרשם ממגוון דוגמאות להליכים משמעתיים בהם טיפל משרדנו.

משרד עורך דין גיא פלנטר - יצוג משפטי בהליכים משמעתיים

דין משמעתי | אתיקה מקצועית | שיפוט משמעתי | הליך משמעתי

www.flanter-law.co.il

הדפסת עמוד זה
Google+

תגיות (ביטויים בתחום):

למעלה

משרד עורך דין פלילי גיא פלנטר
משפט פלילי | משפט צבאי | דין משמעתי

www.flanter-law.co.il